Ekofeminizmus v knižnici ASPEKTU

Téma ekofeminizmu ako možnej odpovede na negatívny vplyv, ktorý majú patriarchálne kapitalistické mocenské štruktúry na životné prostredie, rezonuje v sociálnych hnutiach už niekoľko desaťročí a je stále aktuálna. Pestrý výber titulov venovaných ekofeminizmu nájdete aj u nás v knižnici ASPEKTU.

Prvá kniha, ktorá sa touto témou na Slovensku zaoberala, vyšla v rámci Knižnej edície ASPEKT pod názvom Príroda: vzor žena?! Hľadanie alternatív v ekofeminizme (ASPEKT 1998). Jej autorka, filozofka Zuzana Kiczková uvažuje o otázkach ekológie z kritickej feministickej pozície: „Pojem prírody je vždy politicky situovaný a viazaný na mocenské vzťahy. Podľa postmoderných ekofeministiek diskurz o pojme prírody treba chápať ako mocenský diskurz. Príroda ako sociálna kategória sa diskurzívne konštruuje a každý koncept prírody sa spolukonštituuje prostredníctvom moci.“ Publikácia prináša genealógiu relevantných pojmov, náčrt rôznych ekofeministických myšlienkových prúdov, ako aj sumár ekofeministických perspektív.

 

V knižnici ASPEKTU nájdete aj ďalšie tituly o ekofeminizme, z ktorých vyberáme:

ADAMS, Carol J. (ed.): Ecofeminism and the Sacred. New York: Continuum 1993.

BUCHEN, Judith (ed.): Das Umweltproblem ist nich geschlechtsneutral. Feministische Perspektiven. Bielefeld: Kleine Verlag 1994.

EBERTOWSKI, Marianne: Green Identity in a Changing Europe. Brussels: Heinrich Böll Stiftung 2008.

FOX KELLER, Evelyn: Das Leben neu denken. Metaphern der Biologie im 20. Jahrhundert. München: Verlag Antje Kunstmann 1998.

JUNGJOHANN, Arne (ed.): The Missing Piece in Climate Policy. Renewable Heating and Cooling in Germany and the U.S. Washington DC: Heinrich Böll Stiftung 2008.

KICZKOVÁ, Zuzana: Súčasná ekologická kríza ako kríza moderny a hľadanie alternatív v ekofeminizme. Bratislava: Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK 1996.

KOŽELOUH, Jiři: Nesnesitelná lehkost nakupování. Aneb jaké je tajemství nízkých cen v obchodních řetězcích. Brno: Nesehnutí 2010.

LACINOVÁ, Ľuba (ed.): Žiť, ako keby na Živote nezáležalo. Bratislava: SZOPK a SOFRON 1994.

LACINOVÁ, Ľuba: 14 x o ekológii. Bratislava: SZOPK 1993.

MÄRKE, Erika: Frauen erheben ihre Stimme. Geschlechterfrage, Ökologie und Entwicklung. Frankfurt am Main: IKO Verlag 1995.

MELLOR, Mary: Wann, wenn nicht jetzt! Für einen ökosozialistischen Feminismus. Hamburg: Argument Verla 1994.

SCHULTZ, Irmgard (ed.): Gender and Environment. Ökologie und die Gestaltungsmacht der Frauen. Frankfurt am Main: IKO Verlag 1995.

SPRETNAK, Charlene: States of Grace. The Recovery of Meaning in the Postmodern Age. New York: Harper San Francisco 1993.

VRÁBLIKOVÁ, Martina: Ekofeminizmus. Brno: Masarykova Univerzia 1996.

VON WERLHOF, Claudia: Männliche Natur und künstliches Geschlecht. Texte zur Erkenntniskrise der Moderne. Wien: Wiener Frauenverlag 1991.

WICHTERICH, Christina: The Future We Want. A Feminist Perspective. Berlin: Heinrich Böll Foundation 2012.

 

V knižničnom fonde môžete jednoducho vyhľadávať aj z domu prostredníctvom on-line katalógu. V knižnici ASPEKTU vás čakáme každý štvrtok od 16.30 do 19.00.

1329