Feministický manifest pre 99 % a ďalšie novinky v knižnici ASPEKTU

Radikálne, inšpiratívne, rebelantské – aj také sú nové knihy v knižnici ASPEKTU. Tieto a kopec ďalších dobrých titulov nájdete v knižnici ASPEKTU každý štvrtok od 16.30 do 19.00 na Mýtnej 38 v Bratislave.

 

1748ARRUZZA, Cinzia – BHATTACHARYA, Tihti – FRASER, Nancy: Feminism for the 99%. A manifesto. New York: Verso 2019

Tri organizátorky amerického medzinárodného ženského štrajku predstavujú manifest, ktorý je alternatívou voči neoliberálnemu feminizmu. Ten často ide ruka v ruke s kapitalizmom, islamofóbiou, xenofóbnymi migračnými politikami a zľahčovaním klimatickej katastrofy. Inšpirované feministickými mobilizáciami v Argentíne, Brazílii, Mexiku, Poľsku, Taliansku, Španielsku, Turecku a v ďalších krajinách, predstavujú manifest feminizmu, ktorý sa netýka len bohatých bielych žien ašpirujúcich na korporátne manažérske pozície, ale oslovuje zvyšných 99 %.


1749GHODSEE, Kristen: Why Women Have Better Sex Under Socialism, and Other Arguments for Economic Independence. London: Vintage 2018

Profesorka ruských a východoeurópskych štúdií a etnografka Kristen Ghodsee strávila roky skúmaním toho, ako prechod od štátneho socializmu ku kapitalizmu ovplyvnil životy žien. Vo svojej knihe sa dotýka rozmanitých aspektov života žien, ako je práca, materstvo a rodinný život, sex a vzťahy, obťažovanie, alebo platová nerovnosť. Tvrdí, že kapitalizmus znevýhodňuje predovšetkým ženy a navrhuje zavrhnúť negatívne a aplikovať pozitívne aspekty socializmu a ľavicových ideí do života v 21. storočí.  

SEGAL, Lynne: Making Trouble. Life and politics. New York: Verso 2017

Čo sa stane, keď mladé nahnevané rebelky jedného dňa zostarnú do sveta, ktorý idealizuje všetko nové a mladé? Keď túžby jednej éry prechádzajú do pochybností o druhej ére, môže byť ťažké udržať pri živote politickú imagináciu. Lynn Segal na príklade vlastného života, ale aj života tých, čo ju na tejto ceste inšpirovali a formovali, vytvára obraz generácie žien, ktoré snívali a stále snívajú o lepšom svete. Pri hľadaní odpovedí skúma vlastnú minulosť, etnicitu, sexualitu a špecifiká doby, ktorá formovala jej politické názory a presvedčenia.