Františka Plamínková v knižnici ASPEKTU

Pred 141 rokmi sa narodila Františka Plamínková –  politička, senátorka a zakladateľka Ženskej národnej rady. Prečítajte si viac o jej živote a práci v knižnici ASPEKTU.


Bahenská Marie – Heczková, Libuše – Musilová, Dana: Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR 2010.
Bahenská Marie – Malínská, Jana (ed.): Ženy a politika: 1890 – 1938. Praha : Masarykův ústav - Archiv Akademie věd ČR 2014.
Dudeková, Gabriela a kol.: Na ceste k modernej žene: Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava: Veda 2011.
Feinberg, Melissa: Elusive Equality: Gender, Citizenship, and the Limits of Democracy in Czechoslovakia, 1918-1950. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press 2006.
Horská, Pavla: Naše prababičky feministky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1999.
Musilová, Dana: Z ženského pohledu: Poslankyně a senátorky Národního shromáždení Československé republiky 1918 – 1939. České Budějovice: Bohumír Němec – Veduta 2007.