Histórie žien v knižnici ASPEKTU

História žien predstavovala od začiatku feministického hnutia jednu z jeho ústredných tém. Úsilie historičiek, analytičiek i aktivistiek sa sústreďovalo na hľadanie ženských genealógií či intelektuálnych matiek; zvýznamňovala sa práca dôležitých, no historickým kánonom opomínaných žien, nanovo sa spisovala história každodennosti a spochybňovali sa zaužívané spôsoby premýšľania o tom, čo a kto vlastne tvorí dejiny.

V Knižnej edícii ASPEKT sa témou histórie a pamäti žien zaoberá publikácia Histórie žien. Aspekty čítania a písania (ASPEKT 2007), v ktorej nájdete štúdie o volebnom práve žien, o postoji fašistickej Slovenskej republiky k ženám alebo štúdiu o nedávno ocenenej prekladateľke Zore Jesenskej. Účasti žien v Nežnej revolúcii sa venuje jedna zo štúdií knihy Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien (ASPEKT 2011). Publikácia Občianky a revolucionárky. Ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné subjekty (ASPEKT 2015) zobrazuje príbehy žien, ktoré vstupujú do revolučného a občianskeho priestoru v rôznych časových obdobiach, na rôznych miestach a v rôznych historických, spoločenských a politických kontextoch.

Do knižnice ASPEKTU aktuálne pribudla aj publikácia vydavateľstva Citadella (2015) Dieťa odnikiaľ. Autorka Kari Rosvall v nej zaznamenáva svoje spomienky – vyrástla vo Švédsku s adoptívnymi rodičmi a až v pokročilom veku zistila, že bola súčasťou nacistického programu Lebensborn. Vydavateľstvu Citadella za tento knižný dar ďakujeme.

 

Z fondu knižnice ASPEKTU pripomíname aj ďalšie knižky, ktoré sa venujú fenoménu pamäti. Nájdete medzi nimi rozhovory, denníky, listy, (auto)biografie, ako aj odborné publikácie:

ALEXIJEVIČ, Svetlana: Časy zo second handu. Koniec červeného človeka. Krásno nad Kysucou: Absynt 2016.

BITTON-JACKSON, Livia: Mosty nádeje. Bratislava: Artforum 2011.

CVIKOVÁ, Jana – JURÁŇOVÁ, Jana – KOBOVÁ, Ľubica (eds.): Histórie žien. Aspekty čítania a písania, Bratislava: ASPEKT 2006.

FALK, Candace: Liebe und Anarchie & Emma Goldman. Berlin: Karin Kramer Verlag 1987.

FRANK, Anna: Denník Anny Frankovej. Bratislava: Archa 1996.

FRÝDLOVÁ, Pavla (ed.): Všechny naše včerejšky. Paměť žen. Praha: Nadace Gender Studies 1998.

FRÝDLOVÁ, Pavla (ed.): Všechny naše včerejšky II. Paměť žen. Praha: Nadace Gender Studies 1998.

HRABOVECKÁ, Hilda: Ruka s vytetovaným číslom. Bratislava: Prístrojová technika 1998.

HRADSKÁ, Katarína: Holokaust na Slovensku 3. Listy Gisely Fleischmannovej (1942-1944). Zvolen: Klimo 2003.

JURÁŇOVÁ, Jana – KALINOVÁ, Agneša: Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou. Bratislava: ASPEKT 2012.

KICZKOVÁ, Zuzana a kol.: Pamäť žien. O skúsenostiach sebautvárania v biografických rozhovoroch. Bratislava: IRIS 2006.

KLÜGEROVÁ, Ruth: Poslední stanice život. Praha: Nakladatelství Franze Kafky 1997.

LACKOVÁ, Elena: A False Dawn. My life as a Gypsy woman in Slovakia. Hatfield: Gypsy RC, Uni of Hertfordshire Press 1999.

LACKOVÁ, Elena: Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Praha: Triáda 1997.

LANGEROVÁ, Žo: Vtedy v Bratislave. Môj život s Oskarom L. Bratislava: Marenčin PT 2007.

MASLOWSKI, Nicholas – ŠUBRT, Jiří: Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Praha: Karolinum 2014.

POŠOVÁ, Kateřina: Jsem, protože musím. Praha: Prostor 2003.

REINEROVÁ, Lenka: Všechny barvy slunce a noci. Praha: Labyrint 2002.

TVAROŽKOVÁ, Mária: Písané pamäťou. Pokus o emancipáciu slovenských žien z polovice 20. storočia. Spomienky. Žilina: Knižné centrum 2009.

WAGNEROVÁ, Alena (ed.): Dopisy Mileny Jesenské. Praha: Prostor 1998.

 

V knižničnom fonde môžete jednoducho vyhľadávať aj z domu prostredníctvom on-line katalógu. V knižnici ASPEKTU vás čakáme každý štvrtok od 16.30 do 19.00.

1325