Knihy o kľúčových témach feminizmu

V roku 2013 sme sa v ASPEKTE zaoberali aj problematikou sexizmu, histórií žien a rodovo podmieneného násilia. Od septembra sme usporiadali tri verejné stretnutia. Popri pripravovanom preklade knižky bell hooks Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách sme na stretnutiach k jednotlivým témam predstavili aj ďalšie dôležité publikácie, ktoré môžete nájsť v knižnici ASPEKTU.

 

Píšete bakalársku, diplomovú či seminárnu prácu? Alebo sa len chcete dozvedieť niečo nové? Pri orientácii v relevantnej literatúre vám pomôžu rešerše fondu knižnice ASPEKTU.