Knihy z aspekťáckej knižnice na MDŽ rimejku

Pri príležitosti MDŽ a jeho feministickej prerábačky v bratislavskom KC Dunaj ste mali možnosť zoznámiť sa s niektorými knihami z knižnice ASPEKTU.

 

197

 

Pozornosť sa venovala aspektovským knihám novým i najnovším: Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien z radu Aspekty, Terézia Vansová - Slovenka doma i na cestách z radu Čítanka i pripravovanej knihe Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou.

 

198

 

Aspekťáčky si do literarnehoklubu.sk pozvali aj ďalšie hostky a hostí. Publikáciu Na ceste k modernej žene. Dejiny rodových vzťahov na Slovensku predstavili editorka a autorka Gabriela Dudeková a spoluatorka Tünde Lengyelová, ako aj  spoluautor Karol Hollý z Historického ústavu SAV. Hollý uviedol i svoju monografiu Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia.

 

199

 

Okrem týchto publikácií sa Jana Cviková venovala i najnovšiemu literárnovednému titulu Dereka Rebra Ženy píšu Poéziu, muži tiež, prvému knižnému prekladu z diela nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Herty Müller do slovenčiny Dnes by som sa radšej nestretla a najnovšiemu prekladu z diela ďalšej nositeľky Nobelovej ceny Elfriede Jelinek Zimná cesta.

 

 

Tieto a mnohé ďalšie knihy na vás čakajú v knižnici ASPEKTU každý utorok a štvrtok popoludní.