Nové číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum

V knižnici ASPEKTU nájdete nové číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum, ktoré sa venuje rôznym aspektom starostlivosti. Nájdete v ňom aj recenziu na knižku Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien (ASPEKT 2011).

Z editoriálu Zuzany Uhde

V časopise uveřejňujeme překlad článku Joan Tronto „Problém ´chůvy´ ve feminismu“, kterým autorka rozpoutala živou diskusi ohledně významu a důsledků najímání služebných k péči o děti a domácnost v moderní globalizované společnosti. Na tuto diskusi navazuje také příspěvek Zuzany Uhde, která se věnuje transnacionálním praktikám péče a rozboru vztahů uvnitř instituce nájemní domácí péče. Petra Ezzeddine ve svém článku analyzuje fenomén transnacionálního mateřství na základě biografického výzkumu mezi migrantkami z Ukrajiny pracujícími v České republice. Z odlišné perspektivy k těmto a souvisejícím otázkám přistupuje Adéla Souralová, která prezentuje výzkum mezi komerčními agenturami nabízejícími služby hlídání dětí. Další dva články se z historické perspektivy zabývají (nejen) feministickými vizemi alternativního uspořádání vztahu soukromé a veřejné sféry v podobě zespolečenštění domácích prací. Hubert Guzik rozebírá historii ideje kolektivního bydlení a Květa Jechová se věnuje historii vize osvobozené domácnosti. Poslední statí v tomto čísle je článek Adriany Jesenkové, která koncept péče využila k rozboru současného vývoje v učitelské profesi na Slovensku.

V čísle dále naleznete rozhovor Šárky Zelenkové ze Sdružení pro integraci a migraci s Magdalou de Gusmão, zakladatelkou občanského sdružení ComuniDária, které v Portugalsku prosazuje práva migrantek a pracovnic v domácnosti. K tématu čísla časopisu jsou zaměřeny také recenze odborných knih, např. knihy Global Care Work, kterou editorsky připravila Lisa Widding Isaksen. V rubrice zprávy a komentáře stojí za povšimnutí mimo jiné informace o právě probíhající kampani za práva migrantek pracujících v českých domácnostech a článek o právních aspektech zaměstnávání migrantek v domácnosti v České republice.

 

Časopis si môžete kúpiť v knižnici ASPEKTU, internetovom kníhkupectve Gender Studies (knihkupectvi.feminismus.cz), knižnici Gender Studies v Prahe, knižnici Nesehnutí v Brne, v kníhkupectvách Academia v Brne a Prahe a v kníhkupectvách Karolinum v Prahe.

Gender, rovné příležitosti, výzkum si môžete aj predplatiť. Ročné predplatné na Slovensku stojí 7,8 € a na rok 2012 obsahuje dve čísla 13. ročníka časopisu (1/2012 a 2/2012). Predplatiteľský účet si možno založiť na webovej stránke: http://www.press.sk/odborne-casopisy/gender-rovne-prilezitosti-vyzkum/. Predplatné na Slovensku sprostredkuje firma Magnet press, na ktorú sa možno obrátiť telefonicky alebo mailom (predplatne@press.sk).

Ročné predplatné v Českej republike stojí 140 Kč. Predplatiteľský účet si možno založiť na webovej stránke distribučnej spoločnosti SEND: http://send.cz/casopis/732. Na firmu SEND sa môžete obrátiť telefonicky alebo mailom (send@send.cz).