Novinky k LGBT témam v knižnici ASPEKTU

V knižnici ASPEKTU nájdete odborné i oddychové knižky, v ktorých sa píše a kreslí o LGBT témach. Siahnuť pritom môžete aj po jednej z najznámejších komiksových zbierok Alison Bechdel Lesby k pohledání.

Svetoznáma karikaturistka publikuje komiksové „story“ v novinových, časopiseckých i knižných podobách už od roku 1983. Knižka Lesby k pohledání je zbierkou komiksov z rokov 1987 – 1992, a že je to zbierka dobrá, sa dočítate aj v recenzii Ľuby Kobovej v najnovšej aspektovskej publikácii ASPEKTin - natlačený výber z textov www.aspekt.sk.

Lesby k pohledání venovala do knižnice Hana Fábry spolu s informačno-vzdelávacími materiálmi projektu Psychologická podpora pre LGBT ľudí. Občianske združenie Iniciatíva Inakosť v nich hutne a stručne predstavuje otázky comingoutu, identít, sebaprijatia, LGBT párov či informácie pre rodičov LGBT ľudí.

Okrem najnovších knižničných prírastkov u nás k téme LGBT nájdete publikácie z Knižnej edície ASPEKT – odbornú monografiu Lesby – by – by. Aspekty politiky identít, monotematické číslo časopisu Aspekt – Lesbická existencia a slovenský preklad knihy pre lesbickú a gejskú mládež Láska je láska.

Zalistujte aj v týchto tituloch v slovenčine a češtine:

Baršová, Andrea: Gay a lesbická problematika. In ABC feminismu. 1. vyd. Brno : NESEHNUTÍ, 2004.

Fábry, Hana: Triangel : Homosexualita - spoločnosť - politika. 1. vyd. Bratislava : Museion, 2007.

Herdt, Gilbert: Third Sex, Third Gender : Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History. 1. vyd. New York : Zone Books, 1994.

Ondrisová, Sylvia (ed.): Neviditeľná menšina : Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii. 1. vyd. Bratislava : Nadácia Občan a demokracia, 2002.

Procházka, Ivo: Coming Out : Průvodce obdobím nejistoty, kdy kluci a holky hledají sami sebe. 1. vyd. Brno : STUD Brno, 2002.

Šípošová, Marianna: Homofóbia a jej dopad na homosexuálnu menšinu. Bratislava : Katedra psychológie FiF UK, 1997.

Winterson, Jeanette: Na světě nejsou jen pomeranče. Prekl. Urbanová, Lenka. 1. vyd. Praha : Argo, 1998.

alebo v angličtine a nemčine:

Amnesty International: Breaking the silence : Human rights violations based on sexual orientation. 1. vyd. London : Amnesty International, 1997.
Fessel, Karen-Susan - Schock, Axel: Out! : 600 berühmte Lesben, Schwule und Bisexuelle. 3. vyd. Berlin, Querverlag, 2000.

Hogan, Steve - Hudson, Lee: Completely Queer : The gay nad lesbian encyclopedia. 1. vyd. New York : Henry Holt & Co., 1998.
Jojárt, Paula: Raising the Rainbow over Slovakia : Lesbian Women, Community & Activism in Slovakia - A Historical Perspective. 1. vyd. Budapest : Central European University, Department of Gender Studies, 2003.

… alebo v mnohých ďalších, ktoré si vyhľadáte pomocou on-line katalógu či osobne v aspekťáckej knižnici každý utorok a štvrtok popoludní.