Nuda? Radšej knihu!

 

„Keďže teda pre ženské vôbec dôležitá je spisba zábavná...“

E. Maróthy-Šoltésová


Zábavnú spisbu nájdete v knižnici ASPEKTU každý utorok a štvrtok popoludní. Vyberať si môžete z vyše osemsto románov a noviel, sedemdesiatich básnických zbierok a takmer štyridsiatich dramatických diel.

Začítajte sa do literatúry krásnej i smutnej, ktorá vyšla v posledných rokoch v ASPEKTE ...

 

Brežná, Irena: Na slepačích krídlach. 2. vyd. Bratislava : Aspekt, 2010.

Bodnárová, Jana: Takmer neviditeľná. 1. vyd. Bratislava : Aspekt, 2008.

Drakulić, Slavenka: Myš v Múzeu komunizmu a iné životy pod psa. 1. vyd. Bratislava : ASPEKT, 2009.

Juráňová, Jana: Dobroš sa nemusí zastreliť. 1. vyd. Bratislava : ASPEKT, 2010.

Juráňová, Jana: Lásky nebeské. 1. vyd. Bratislava : ASPEKT, 2010.

Juráňová, Jana: Žila som s Hviezdoslavom. 2. vyd. Bratislava : ASPEKT, 2010.

 

... alebo siahnite po ďalších slovenských i zahraničných autorkách a autoroch.

 

Fallaci, Oriana: Hněv a hrdost. 1. vyd. Praha : Nakladatelství lidové noviny, 2001.

Doerr, Harriet: Stones for Ibarra. 1. vyd. New York : Viking Penguin Inc., 1984.

Fournier, Jean-Louis: Kam ideme, tata? 1. vyd. Bratislava : Q 111, 2010.

Chevalier, Tracy: Girl With a Pearl Earring. 1. vyd. New York : PLUME - Penguin Group, 2001.

Kepplová, Zuska: Buchty švabachom. 1. vyd. - Levice : Koloman Kertész Bagala, 2011.

Lipová, Irena: Staré ženy. 1. vyd. Bratislava : Q 111, 2011.

Modrovich, Mária: Lu a Mira. 1. vyd. Levice : Koloman Kertész Bagala, 2011.

Mojžišová, Zuzana: Bon voyage. 1. vyd. Bratislava : Artforum, 2010.

Rosová, Michaela: Dandy. 1. vyd. Levice : Koloman Kertész Bagala, 2011.

Semel, Nava: Lásky začiatočníkov. 1. vyd. Bratislava : Q 111, 2011.

Strout, Elizabeth: Olive Kitteridge. 1. vyd. New York : Random House, Inc., 2008.

Poézia

Hochelová, Vlasta: Po lakte v popole. 1. vyd. Bratislava : Q 111, 2011.

Tomáš, Radoslav:  Statusové hlásenia : (antológia súčasnej európskej poézie). 1. vyd. Trnava : KON-PRESS, 2011.

Dráma

Alexová Gabriela a kol.: Dráma 2009-2010. 1. yvd. Bratislava : Divadelný ústav, 2011.

Žiška, Kamil - Palenčíková, Zuzana: A budeme si šepkať. 1. vyd. Martin : Slovenské komorné divadlo v Martine, 2009.

Pre deti

Bodnárová, Jana: Čo som videla pri jazere : Was ich am See zu sehen bekam. 1. vyd. Prešov : BAUM, 2003.

Bodnárová, Jana: O strome, ktorý bol na ceste : The tree wich came from afar. 1. vyd. Prešov : BAUM, 2006.