O histórii, evolučnej biológii a feministickej etnografii. Nové knihy v knižnici ASPEKTU

Mikuláška v decembri zablúdila aj do knižnice ASPEKTU a knižnými darmi teda nešetrila! Úvahy slávnej historičky Joan Wallach Scott, ženský výber v evolučnej biológii aj predstavenie feministickej etnografie! To všetko odteraz nájdete v našom knižnom fonde. Pripravili sme pre vás ochutnávku najčerstvejších noviniek.

SCOTT, Joan Wallach: In The Name of History. Budapest: Central European University Press 2020

V tejto knihe historička Joan Wallach Scott uvažuje o úlohe, ktorú zohrala história ako rozhodkyňa medzi dobrom a zlom. Scott skúma tri rôzne prípady, v ktorých malo odmietnutie minulosti poslúžiť ako cesta k lepšej budúcnosti: Medzinárodný vojenský súd v Norimbergu v roku 1946, Juhoafrická komisia pre pravdu a zmierenie v roku 1996 a prebiehajúce hnutie reparácií za otroctvo v USA.

MILAM, Erika Lorraine: Zopár správnych chlapov. Bratislava: Hadart 2019

Historička Erika Lorraine Milam analyzuje vedecké výskumy sexuálneho správania v súvislosti so ženským výberom. Prečo si samice vyberajú určitý typ samcov? Ako vedkyne a vedci vysvetľujú ich voľbu a ako sa toto biologické dedičstvo prejavuje u ľudí? Výsledkom týchto úvah je fascinujúca sonda do bádania o sexuálnom výbere od čias Charlesa Darwina až po modernú sociobiológiu. Kniha prináša odpoveď na otázku, ako naše sociálne a kultúrne predsudky ovplyvňovali výskum a ako sú jeho výsledky podmienené rodovými kritériami.

DAVIS, Daná-Ain – CRAVEN, Christa: Feminist Ethnography: Thinking Through Methodologies, Challenges, and Possibilities. Lanham: Rowman & Littlefield 2016

Čo je feministická etnografia? Ako sa vyvíjala a ako sa aplikujú jej postupy? Ako sa feministická etnografia robí a hodnotí? Ako feministické etnografky prenášajú poznanie do/z iných oblastí prostredníctvom aktivizmu a verejnej politiky? Odpovie táto medzikultúrna a interdisciplinárna kniha, ktorá je písaná jednoduchým jazykom, mozaikovým spôsobom a netradičným učebnicovým štýlom.

Tisícky ďalších múdrych feministických kníh sú vám k dispozícii v knižnici ASPEKTU každý štvrtok od 16.30 do 19.00 na Mýtnej 38 v Bratislave. Tešíme sa na vás!