O rode, rase, etnicite a literatúre. Vyberáme z knižnice ASPEKTU

1474

Antológia poviedok All about Skin. Short Fiction by Women of Color predstavuje súbor krátkych textov medzinárodne oceňovaných autoriek z rôznych krajín. Ako upozorňujú editorky Jina Ortiz a Rochelle Spencer, podnázov zahŕňa pojmy, ktoré v súčasnej spoločnosti nadobudli množstvo rozličných významov: „ženy“ „farebnosť“, „beletria“. „Vo svete, ktorý vie čoraz viac o komplexnosti rodovej identity, sa môžeme pýtať, čo to znamená označiť sa za ´ženu´, môžeme aj hovoriť o tom, čo znamená identifikovať sa ako ´farebná osoba´ v USA (...)“, zostáva už len otázka o tom, čo je beletria, uvádzajú editorky v úvode knihy (s. 3). Premýšľajú nad týmito otázkami a následne poskytujú spoločensky a politicky ukotvený prehľad postavenia diel „farebných autoriek“ v literárnej tradícii, aby sa dostali k súčasnosti a k potrebe zostaviť predstavovanú antológiu. Zdôrazňujú, že zámerne vybrali texty, ktoré sú rôznorodé: kruto realistické, skvele komické a povznášajúco sureálne.

„Čitateľky a čitatelia sa často sťažujú, že nám chýbajú nové hlasy. Ale kniha All about Skin s viac ako dvadsiatimi textami autoriek pôvodom z Ázie, Afriky, Latinskej Ameriky či zmiešaného pôvodu potvrdzuje, že rôznorodé hlasy existujú a chcú byť počuté.“ (s. 8)

Tematická či žánrová rôznorodosť navyše v našom prostredí, v ktorom sa opakovane stretávame s otázkami o „ženskej literatúre“, znova poukazuje na nezmyselnosť hľadania takéhoto „žánru“ a povzbudzuje k diferencovanejšiemu pohľadu na autorstvo, identitu, literatúru i spoločnosť.

Knihu nájdete v knižnici ASPEKTU na Mýtnej 38 v Bratislave, ktorá je otvorená každý štvrtok od 16.30 do 19.00.

Obsah