Októbrové novinky v knižnici ASPEKTU

Pripravili sme pre vás prehľad titulov, ktoré v októbri pribudli v knižnici ASPEKTU. Histórii „ženskej práce“ sa venuje trio autoriek Marie Bahenská, Libuše Heczková a Dana Musilová. Do knižnice ASPEKTU nám darovali rovno dve publikácie s touto tematikou.

BAHENSKÁ, Marie – HECZKOVÁ, Libuše – MUSILOVÁ, Dana: O ženské práci: Dobové (sebe)reflexe a polemiky. Paha: Masarykův ústav a archiv AV ČR, v.v.i 2014 

Pomocou vybraných dobových textov kniha približuje a reflektuje diskusie o ženskej práci, jej vývoj a rodovú, náboženskú alebo triednu podmienenosť. V publikácii okrem iného nájdete texty Františky Plamínkovej proti celibátu učiteliek, reakcie v ankete o ženskej práci a úryvky z príručky Kniha ženských zaměstnání.

BAHENSKÁ, Marie – HECZKOVÁ, Libuše – MUSILOVÁ, Dana: Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O ženské práci. Hradec Králové: Bohumír NĚMEC - VEDUTA, nakladatelství a vydavatelství 2017

Ako bola vnímaná ženská práca v 19. a 20. storočí? Kam siahajú počiatky platenej ženskej práce, ako vznikali špecificky ženské profesie a akými spôsobmi a s akými výsledkami prenikali ženy do tzv. mužských povolaní? Dozviete sa v publikácií Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: o ženské práci, ktorá tiež skúma skĺbenie rodinného a pracovného života a s ním úzko súvisiaci fenomén tzv. „dvojitého zaťaženia“, keď ženy po príchode z plateného zamestnania vykonávajú neplatenú prácu v domácnosti.

 

Obe knihy sú vám k dispozícii v knižnici ASPEKTU každý štvrtok od 16.30 do 19.00. Autorkám za ne touto cestou srdečne ďakujeme!