POZOR! 21. novembra bude knižnica ASPEKTU otvorená do 17.20

Vo štvrtok 21. novembra budeme ticho sedieť v knižnici len do 17.20. Potom sa presúvame na Námestie slobody, kde budeme požadovať rešpektovanie reprodukčných práv. Nebudeme ticho! Pridajte sa k nám.

Reprodukčným právam sa venuje aj mnoho publikácií v knižnici ASPEKTU. Vyberáme pre vás niektoré z nich:

 

CENTRUM PRE REPRODUKČNÉ PRÁVA – PORADŇA PRE OBČIANSKE A ĽUDSKÉ PRÁVA: Telo i duša. Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku. Centrum pre reprodukčné práva - Poradňa pre občianske a ľudské práva 2003.

 

CVIKOVÁ, Jana - JURÁŇOVÁ, Jana (ed.): Možnosť voľby. Aspekty práv a zodpovednosti. Bratislava: Aspekt 2001.

 

COUNCIL OF EUROPE: Guaranteeing Freedom of Choice in Matters of Reproduction, Sexuality and Lifestyles in Europe. Trends and Developments. International forum Tallin (Estonia), 27 – 29. November 1997. Strasbourg: Council of Europe Publishing 1999.

 

CRLP - The Center of Reproductive Law and Policy - ODRR - Open Dialogue for reproductive Rights: Reproductive Rights of Young Girls and Adolescents in Russia. A Shadow Report. New York – Moscow: CRLP/ODRR 1999.

 

DUDOVÁ, Radka: Interrupce v České republice. Zápas o ženská těla. Praha: Socioligický ústav AV ČR 2012.

 

HAŠKOVÁ, Hana: Názorové diference k současným změnám v českém porodnictví. Praha: Sociologický ústav AV ČR 2001.

 

JANKECH, Daniel: Sedem dní v bielom koncentráku. Rajec nad Rajčiankou: Vydavateľstvo Daniel Rajec 1994.

 

NEWMANN, Karen: Charta sexuálnych a reprodukčných práv IPPF: Vízia 2000. Komentár k charte sexuálnych a reprodukčných práv IPPF. Bratislava: SSPRVR a IPPF 2000.