Preberáme spoločenskú zodpovednosť aj tak, že zatvárame knižnicu ASPEKTU

Uvedomujeme si, že zdravie je dôležité, preventívne opatrenia sú kľúčové a chceme prispieť svojou troškou k tomu, aby sa koronavírus nešíril. Aj preto dočasne zatvárame knižnicu ASPEKTU, zatiaľ 12. a 19. marca. O ďalšom postupne budeme informovať na webovej stránke, Facebooku a Instagrame ASPEKTU.

Ak ale doma píšete študentské práce a lámete si hlavu, ako sa dostať k zdrojom, nezúfajte, sme tu pre vás aj online! Pripravili sme zopár tipov:

Vysvetlenie základných pojmov z rôznych oblastí rodovej rovnosti nájdete v Glosári rodovej terminológie.

Výber textov, ktoré sa najrôznejšími spôsobmi (do)týkajú inkluzívneho, rodovo vyváženého používania jazyka, prináša online publikácia ASPEKTin JAZYČNICA. Vychádza z poznatku feministických a rodových teórií, že jazyk ako systém a prax spolu s ich inštitucionálnym ukotvením predstavujú ukazovateľ i nástroj uplatňovania rodovej rovnosti v spoločnosti. Čítajte texty o súvislostiach medzi rodom a jazykom, o rode v jazyku či o rodovom pohľade na jazykovú systematiku i pragmatiku.

Aktuálne sa veľa hovorí a píše o rodovo podmienenom násilí, ale často zjednodušujúco, povrchne a nepresne. Ponúkame články o tom, ako násilie súvisí s patriarchálnym myslením, o feminizme, sexizme a násilí, odkazujeme na 12 otázok a odpovedí týkajúcich sa „Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu“, ale píšeme aj o štruktúrnom charaktere násilia pri pôrodoch či o násilí, ktoré zažívajú ženy bez domova.

Zaujíma vás téma sexuálneho a reprodukčného zdravia? Čítajte o tom, čo sú sexuálne a reprodukčné práva, ako reštriktívne interrupčné zákony pomáhajú udržiavať útlak žien a čo môže ženám skutočne pomôcť.

Ak sa zaoberáte všemožnými rodovými aspektmi politiky, máme pre vás napríklad úryvok textu známej filozofky Judith Butler o Donaldovi Trumpovi, výber zo známej eseje Virginie Woolf Tri guiney o previazanosti súkromného a verejného, reflexiu rodovej kultúry v období štátneho socializmu, úryvok z knihy Občianky a revolucionárky, v ktorom Shana Penn píše o poľskom hnutí Solidarita, ženách a vedúcich úlohách, uvažovanie nad otázkou kam sa podeli revolucionárky, kúsky z knihy Ako odvrávať novembru 1989 o tom, ako sa z príbehu Novembra vylučuje verejnosť alebo o neviditeľnej práci, bez ktorej by nebola možná žiadna revolúcia, ba ani politika.

Témam z oblasti umenia sa venuje napríklad štúdia Moniky Mitášovej o Eileen Gray a kritickom písaní o rode v avantgardnej architektúre, úryvok z knihy Jany Cvikovej Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre, v ktorom sa autorka zameriava na ženskú literárnu tradíciu Virginie Woolf a Hany Gregorovej, výber článkov a štúdií o diele Ilony Németh a Zory Jesenskej alebo editoriál knihy Potopené duše, v ktorom zostavovateľka Andrea Bokníková približuje tvorbu slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia.

A ak by vás lákali texty krásne, teda beletristické a dramatické, čítajte divadelnú hru Jany Juráňovej Topenie žiab, úryvky z mnohých premnohých kníh Knižnej edície ASPEKT alebo aj naše e-knihy.