Príbeh divadla bez domova – nová kniha v knižnici ASPEKTU

Kniha Príbeh divadla bez domova vyšla pri príležitosti piateho výročia Divadla bez domova - komunitného divadla, v ktorom účinkujú ľudia žijúci na ulici, ľudia s telesným postihnutím, dôchodcovia a dôchodkyne, ľudia mentálne hendikepovaní, žijúci v náročnej sociálnej situácii, ľudia so závislosťami. Napriek tomu – alebo práve preto, že príbeh divadla je „príbehom ľudí z rôznych kútov sveta, rôzneho veku, národnosti, pohlavia, náboženského vyznania, vzdelania a ľudí z rôznych sociálnych vrstiev“ (s. 7), vznikol v ňom priestor, kde možno utvárať a udržovať medziľudské vzťahy, umelecky tvoriť a vzdelávať sa. Vzniklo divadlo, ktoré „spojilo na prvý pohľad nespojiteľných ľudí,“  píše v úvode autorka knihy Uršuľa Kovalyk.
Do knižnice ASPEKTU venovala publikáciu autorka Uršuľa Kovalyk. Ďakujeme.

 

Hru Zázračné dieťa, ktorá je divadelným spracovaním knižnej predlohy autorky Jely Medveckej Matuškovičovej, uvedie DBD v stredu 29. februára v priestoroch Štúdia 12 v Bratislave.

Viac o Divadle bez domova na jeho oficiálnej stránke.