Slavenka Drakulić a Olga Tokarczuk v knižnici ASPEKTU

V knižnici ASPEKTU nájdete viacero diel jednej z najznámejších poľských spisovateliek Olgy Tokarczuk. Okrem aspektovského prekladu Dom vo dne, dom v noci a ukážky z diela E. E. v časopise Aspekt 1/2003-2004 si môžete prečítať aj tieto knihy:

 

TOKARCZUK, Olga: E. E. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1995.

TOKARCZUK, Olga: Hra na mnohých bubienkoch. Bratislava: Drewo a srd 2003.

TOKARCZUK, Olga: Podróz ludzi księgi. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. 1996.

TOKARCZUK, Olga: Prawiek i inne czasy. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. 1997.

TOKARCZUK, Olga: Pravěk a jiné časy. Brno: Host 1999.

 

Od chorvátskej spisovateľky a novinárky Slavenky Drakulić si môžete požičať napríklad knižku Myš v múzeu komunizmu a iné životy pod psa, ktorá vyšla v knižnej edícii ASPEKTU. Rozhovor s autorkou nájdete v časopise Aspekt v čísle 3/1994, v čísle 2-3/1995 nájdete aj jej texty Keby som mala syna a O herečke, ktorá stratila svoju vlasť.

Okrem toho sú v aspektovskej knižnici k dispozícii tieto tituly:

 

DRAKULIĆ, Slavenka: Café Europa: life after communism. New York: Penguin Books 1999.

DRAKULIĆ, Slavenka: Frida's Bed. London: Penguin Books 2008.

DRAKULIĆ, Slavenka: Spiaci vírus sa prebudil. In PUKOVÁ, Andrea a kol. (red.): Bulletin Stredoeurópske Fórum 2009. Bratislava: Občianske združenie Projekt Fórum 2009.

DRAKULIĆ, Slavenka: They would never hurt a fly: war criminals on trial in the Hague. London: Abacus 2008.

DRAKULIĆ, Slavenka: Über Vergewaltigung im Krieg schreiben. In SCHWARZER, Alice (ed.): Man wird nicht als Frau geboren: 50 Jahre nach dem "Anderen Geschlecht" ziehen Schriftstellerinnen und Politikerinnen gemeinsam Bilanz: Wo stehen die Frauen heute? Köln: Kiepenhauer und Witsch 2000.

 

Tešíme sa na vás každý utorok a štvrtok od 15.00 do 19.00.