Socializmus, postsocializmus a sexuálna identita. Vyberáme z knižnice ASPEKTU

1477

Kniha Francescy Stelly s názvom Lesbian Lives in Soviet and Post-Soviet Russia. Post/Socialism and Gendered Sexualities (Palgrave Macmillan) skúma každodenný život neheterosexuálnych žien na ruskom vidieku. Skúsenosti rôznych generácií jej umožňujú zamerať sa na zmeny aj nadväznosti z chronologickej perspektívy a regionálna rozmanitosť zasa poskytuje priestor na zvažovanie toho, ako vyzerá „lesbický život“ v rôznych oblastiach, pričom sa problematizuje esencialistické chápanie sexualít prevládajúce v Rusku, ako aj teoretizácie vychádzajúce z rámcov západného sveta.

Ako uvádza autorka v závere knihy, kritické uvažovanie o určitom regióne a iných geografických celkoch môžu významne prispieť k provincializácii „západných“ a metropolitných sexualít v rámci globálnych queer štúdií. Monografia však vo svojich ambíciách ide za hranice toho, čo prípadové štúdie často robia – rozrôzňovania diskurzov či skúmania nedostatočne tematizovaných empirických oblastí. Ide o krok ďalej a tvrdí, že „regionálne perspektívy a komparácie môžu ponúknuť aj nové príležitosti teoretizovania ´z periférie´, premyslenie epistemologických a metodologických oblastí, ktoré sa týkajú výskumu globálnych a lokálnych sexualít.“ (s. 133)

Knihu nájdete v knižnici ASPEKTU na Mýtnej 38 v Bratislave, ktorá je otvorená každý štvrtok od 16.30 do 19.00.

Obsah

1 Introduction: Locating Russian Sexualities
2 Same-Sex Sexualities and the Soviet/Post-Soviet Gender Orders
3 Lesbian Relationships in Late Soviet Russia
4 Family Matters: Negotiating ‘Home’
5 The Global Closet? Negotiating Public Space
6 Carving Out Queer Space: In/visibility, Belonging and Resistance
7 Conclusions: From Russian to (Post)Socialist Sexualities