Varechu? Radšej knihu!

Vôbec tak sa patrí, aby ženské už ako ženské vzdelané boly.
Elena Maróthy-Šoltésová, 1885

Vzdelávanie žien je posilnením ich postavenia, tvrdí tohtoročná téma Mesiaca histórie žien. Vedeli to aj tri osobnosti, ktoré nachádzame pri hľadaní „ženskej genealógie v oblasti feministického myslenia a praxe na Slovensku" (Cviková, 2011, s. 9) – Hana Gregorová, Terézia Vansová a Elena Maróthy-Šoltésová. Práve ony vás prevedú marcom – Mesiacom knihy a Mesiacom histórie žien, ako aj aspekťáckymi knihami a knižnicou ASPEKTU.

 

V knižnici ASPEKTU sa môžete vzdelávať každý utorok a štvrtok popoludní. Čerpajte z vyše päťtisíc kníh, tisíc separátov, z množstva odborných časopisov, článkov z novín, CD-čiek a DVD-čiek...

Od septembra ste si v knižnici mohli prečítať tieto nové tituly...

o rode či feminizme

Biddulph, Steve: Kniha o mužství. 1. vyd. Praha : Portál, 2011.

Dudeková Gabriela (ed.): Na ceste k modernej žene : Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2011.

Haan , Francisca de – Daskalova, Krassimira – Loutfi, Anna: A Biographical Dictionary of Women´s Movement and Feminism : Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries. 1. vyd. Budapest - New York : CEU Press, 2008.

Kiczková, Zuzana – Szapuová, Mariana (eds.): Rodové štúdiá : Súčasné diskusie, problémy a perspektívy. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2011.

o sexualite a reprodukčných právach

Claeys, Vicky (aut. úvodu): Proclaiming, Defending and Advancing Sexual and Reproductive Health and Rights : A review of IPPF European network's achievements 2005 - 2010. 1. vyd. Brussels : IPPF European Network, 2010.

Kotková, Anna (ed.): Tělo v rukou společnosti. 1. vyd. Praha : Gender Studies, 2011.

Nowicka, Wanda (ed.): The Anti-Abortion Law in Poland : The Functioning, Social Effects, Attitudes and Behaviors: The Report. 1. vyd. Warsaw : Federation for Women and Family Planning, 2000.

o diverzite a tele

Diamantopolou, Anna a kol.: Equality, diversity and enlargement : Report on measures to combat discrimination in acceding and candidate countries. 1. vyd. Belgium : European Communities, 2003.

o politike

Bútorová, Zora – Gyarfášová, Oľga – Kollár, Miroslav (eds.): Slovenské voľby 2010 : Šanca na zmenu. 1. vyd. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2011.

Ivanov, Miroslav: Justiční vražda : aneb Smrt Milady Horákové. 1. vyd. - Praha : XYZ, 2009.

Jonášová, Kateřina - Jonssonová, Pavla - Kotišová, Miluš : Viditeľná žena - The Visible Woman. 1. vyd. Praha : Prezidentka.cz, 2007.

Plichtová, Jana (ed.): Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku : teória a realita. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2010.

Ranciére, Jacques: Neshoda : Politika a filosofie. 1. vyd. Praha : Svoboda Servis, 2011.

Spurek, Sylwia: Women Parties Elections. 1. vyd. Warsaw : Women Rights Center Foundation, 2002.

Wandel, Jens – Byanyima, Winnie (aut. úvodu): Enhancing Women's Political Participation : A Policy Note for Europe and the Commonwealth of Independent States. 1. vyd. UNDP, 2010.

Weinber, Claude (ed.): Solidarity and Strenght : The Future of the European Union. 1. vyd. Brussels : Heinrich-Böll-Stiftung, 2011.

Wilke-Launer, Renate: Gender Politics Makes a Difference : Experiences of the Heinrich Böll Foundation across the World. 1. vyd. Berlin : Heinrich Böll Foundation, 2009.

o  rovnosti príležitostí

Sklenár, Miroslav a kol.: Rodovo a rodinne zodpovedná organizácia. 1. vyd. Bratislava : Európsky sociálny fond - EQUAL, 2007.

o umení a literatúre

Bodnárová, Jana: Moja prvá galéria. 1. slovenské vyd. Košice : Vienala, 2005.

Geržová, Barbora (kurátorka): Inter-view 2 : Katalóg výstavy. 1. vyd. - Nitra : Nitrianska galéria.

Rebro, Derek: Ženy píšu Poéziu, muži tiež : Inovatívne vpisovanie sa poetiek do androcentrického jazyka. 1. vyd. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2011.

Heilbrun, Carolyn G. : Hamlet's Mother : and Other Women. 1. vyd. New York : Columbia University Press, 1990.

beletriu

Fallaci, Oriana: Hněv a hrdost. 1. vyd. Praha : Nakladatelství lidové noviny, 2001.

Doerr, Harriet: Stones for Ibarra. 1. vyd. New York : Viking Penguin Inc., 1984.

Fournier, Jean-Louis: Kam ideme, tata? 1. vyd. Bratislava : Q 111, 2010.

Chevalier, Tracy: Girl With a Pearl Earring. 1. vyd. New York : PLUME - Penguin Group, 2001.

Kepplová, Zuska: Buchty švabachom. 1. vyd. - Levice : Koloman Kertész Bagala, 2011.

Lipová, Irena: Staré ženy. 1. vyd. Bratislava : Q 111, 2011. I

Modrovich, Mária: Lu a Mira. 1. vyd. Levice : Koloman Kertész Bagala, 2011.

Mojžišová, Zuzana: Bon voyage. 1. vyd. Bratislava : Artforum, 2010.

Rosová, Michaela: Dandy. 1. vyd. Levice : Koloman Kertész Bagala, 2011.

Semel, Nava: Lásky začiatočníkov. 1. vyd. Bratislava : Q 111, 2011.

Strout, Elizabeth: Olive Kitteridge. 1. vyd. New York : Random House, Inc., 2008.

poéziu

Hochelová, Vlasta: Po lakte v popole. 1. vyd. Bratislava : Q 111, 2011.

Radoslav, Tomáš:  Statusové hlásenia : antológia súčasnej európskej poézie. 1. vyd. Trnava : KON-PRESS, 2011.

drámu

Alexová Gabriela a kol.: Dráma 2009-2010. 1. yvd. Bratislava : Divadelný ústav, 2011.

Žiška, Kamil - Palenčíková, Zuzana: A budeme si šepkať. 1. vyd. - Martin : Slovenské komorné divadlo v Martine, 2009.
knihy pre deti

Bodnárová, Jana: Čo som videla pri jazere : Was ich am See zu sehen bekam. 1. vyd. Prešov : BAUM, 2003.

Bodnárová, Jana: O strome, ktorý bol na ceste : The tree wich came from afar. 1. vyd. Prešov : BAUM, 2006.

 

Ďalšie tituly z knižničného fondu si môžete vyhľadať v našom on-line katalógu.