Ženské vs. mužské? Radšej knihu!

„Moderná psychológia dokazuje, že duševné schopnosti človeka nemožno kvalifikovať ako mužské a ženské a nemožno napríklad literatúru prehlásiť za mužskú a ženskú, ako to ešte aj dnes robí kritik predpojatý a zaostalý.“

Hana Gregorová

 

Ženská psychika – ženské písanie? Ako k otázke ženskej psychológie pristupovali prvé priekopníčky feministickej psychológie a ako sa na túto otázku pozerá súčasná literárna veda i kritika? Kam sa podeli literátky a ako možno nahliadať na literatúru z feministickej perspektívy?

knižnici ASPEKTU, ktorá je pre vás otvorená každý utorok a štvrtok, nájdete odpovede aj na tieto otázky, no najmä ďalšie otázky.

 

Do pozornosti dávame predovšetkým najnovšie tituly k uvedeným problémovým okruhom – publikáciu Kateřiny Machovcovej Nesamozřejmé perspektivy a publikáciu Dereka Rebra Ženy píšu Poéziu, muži tiež.

 

Okrem týchto kníh ponúkame na čítanie a štúdium aj ďalšie tituly:

 

Feminizmus v psychológii:

Viaceré texty v časopise Aspekt - napríklad číslo Strachy a bariéry Aspekt 2/1996.

Bardwick, Judith M. - Douvan, Elizabeth - Horner, Martina S. - Gutmann, David: Feminine Personality and Conflict. Belmont : Brooks/Cole, 1970. (Contemporary Psychology Series; Zv. 4)

Benjamin, Jessica a kol.: Die Fesseln der Liebe : Psychoanalyse, Feminismus und das Problem der Macht. 1. vyd. Frankfurt am Main : Fischer TV, 1994.

Gilligan, Carol: Jiným hlasem : O rozdílné psychologii žen a mužů. 1. vyd. Praha : Portál, 2001.

Hauser, Kornelia - Haug, Frigga (zost.): Subjekt Frau : Kritische Psychologie der Frauen. Berlin : Argument Verlag, 1985.

Horney, Karen: Psychológia ženy. 1. vyd. Bratislava : ASPEKT, 2002.

Chodorow, Nancy: The Reproduction of Mothering : Psychoanalysis and the Sociology of Gender. 1. vyd. Berkeley/LA :  Un iversity of Ca lifornia Press, 1978.

Konnertz, Ursula Tübingen (ed.): Weibliche Ängste : Ansätze feministischer Vernunftkritik. 1. vyd. Edition Diskord, 1989.

Leonard, Linda Schierse : Meeting the Madwoman : Empowering the Feminine Spirit: Breaking Through Fear and Destructive Patterns to Balanced and Creative Life. New York : Bantam Books, 1994.

Mitchell, Juliet: Psychoanalysis and Feminism : Freud, Reich, Laing and Women. 1. vyd. New York : Vintage Books, 1975.

Moi, Toril (ed.): French Feminist Thought : A Reader. 1. vyd. Oxford - New York : Basil Blackwell, 1989.

Salomé, Lou Andreas a kol.: Zur Psychologie der Frau : Die Frau in der Gesellschaft - Frühe Texte. 1. vyd. Frankfurt am Mainn : Fischer Taschenbuch Verlag, 1979.

Scheffler, Sabine: Psychologie und Frauenforschung I. : "Das Bild der Frau im Mond, Weit entfernt und doch klar sichtbar" (Schmerl 1989). 1. vyd. Wien : WUV - Universitätsverlag, 1994.

Scheffler, Sabine: Psychologie und Frauenforschung II. : "Expeditionen in den dunklen Kontitnent" (Rhode-Dascher 1991). Wien : WUV - Universitätsverlag, 1994.

Singerová, Eva: Co se o ženách říká a jaká je pravda : 11 mýtů, které ženám dovedou znepříjemnit život. 1. vyd. Praha : Motto, 2000.

Walsh, Mary Roth (ed.): The Psychology of Women : Ongoing Debates. 1. vyd. New Haven - London : Yale UP, 1987.

Literárna veda:

Viaceré texty v časopise Aspekt - napríklad čísla Písanie žien Aspekt 1/1995 alebo Príbehy žien Aspekt 1/2003-2004

Belsey, Catherine - Moore, Jane: The Feminist Reader : Essays in Gender and the Politics of Literary Criticism. 2. vyd. Malden : Blackwell, 1997.

Heilbrun, Carolyn G.: Hamlet's Mother : and Other Women. 1. vyd. New York : Columbia University Press, 1990.

Knotková-Čapková a kol.: Tváří v tvář : Gender jako metodologická kategorie literárních analýz. 1. vyd. Praha : Gender Studies, o.p.s, 2010.

Kyseľová, Lýdia - Princ, Ján (eds.): Čítanie dievčat : Zborník referátov z pracovných seminárov "Čítanie dievčat" a "Literatúra pre dievčatá". 1. vyd. Bratislava : Mestská knižnica, 1972.

Matonoha, Jan: Mapování českého literárněvědného gendrového myšlení. In Česká literatura v perspektivách genderu. 1. vyd. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR v nakl. Filip Tomáš - Akropolis, 2010.

Miller, Jane a kol.: Women Writing About Men : How men have been potrayed in the novels of... 1. vyd. New York : Pantheon Books, 1986.

Mráz, Andrej: Literárne dielo Terézie Vansovej : Štúdia. Turčiansky Sv. Martin : Živena, 1937.

Oates-Indruchová, Libora (ed.): Ženská literární tradice a hledání identit : Antologie angloamerické feministické literární teorie. 1. vyd. Praha : SLON, 2007.

Ostriker, Alicia Suskin: Feminist Revision and the Bible. 2. vyd. - Oxford - Cambridge : Blackwell, 1993.

Showalter, Elaine (ed.): The New Feminist Criticism 2. New York : Pantheon Books, 1985.

Vinken, Barbara a kol.: Dekonstruktiver Feminismus : Literaturwissenschaft in Amerika. 1. vyd. Frankfurt : Suhrkamp Verlag, 1992.

Wertheimer, Jürgen (ed.): Von Poesie und Politik. 1. vyd. Tübingen : Attempto Verlag, 1994.