Zuzana Maďarová

1498

koordinátorka projektov, analytička, šéfredaktorka webzinu ASPEKTin

Mgr. Zuzana Maďarová, M.A., PhD. študovala žurnalistiku a rodové štúdiá, s ASPEKTOM spolupracuje od roku 2005. Doktorát v odbore politológia skončila obhajobou dizertačnej práce Politika historickej pamäti z rodovej perspektívy. Svoj výskum orientuje na aktérstvo žien v Nežnej revolúcii, rodové usporiadanie spoločnosti a politiky a na politickú komunikáciu. Pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Za svoju prácu získala Cenu Františky Plamínkové 2022.

Edičná činnosť

Zuzana Maďarová Alexandra Ostertágová (ed.): Občianky a revolucionárky. Ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné subjekty (ASPEKT 2015)

Jana Cviková – Zuzana Maďarová (ed.): Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012 (ASPEKT 2012)

Z autorskej tvorby

Ako odvrávať novembru 1989. Rodové aspekty pamäti (ASPEKT 2019)

Analýza mediálnej odozvy na príručku o rodovo vyváženom vyjadrovaní v Českej republike. In Jana Cviková (ed.): Analýza významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka. (Centrum vzdelávania MPSVR SR 2014)

Analýza rozhovorov o používaní rodovo vyváženého jazyka vo verejnej správe. In Jana Cviková (ed.): Analýza významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka (Centrum vzdelávania MPSVR SR 2014)

Sex, vtipy a pop rock. Mítingy politických strán Smer-SD a SDKÚ-DS. In Jana Cviková – Zuzana Maďarová (ed.): Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012 (ASPEKT 2012)

Konštrukcia lokálnej politiky ako domova. Analýza kampane kandidátky na primátorku hlavného mesta. In Jana Cviková (ed.): Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien (ASPEKT 2011)

Ženy Novembra. Analýza rozhovorov s aktérkami nežnej revolúcie. In Jana Cviková (ed.): Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien (ASPEKT 2011)

Kríza v politike a v médiách. Analýza vládnych a opozičných diskurzov o kríze a obsahová analýza médií v čase krízy. In Jana Cviková (ed.): Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov (ASPEKT 2011)

Maďarová, Zuzana – Ľubica Kobová: Kradmá ruka feministky rozvažuje za plentou. Aspekty parlamentných volieb (ASPEKT 2007)