ASPEKTovské ňjúvinky 3/2011

Správa MPSVR vychádza aj z analýz mimovládnych organizácií Vítame, že odbornú prácu ľudí z mimovládneho sektora a analýzy mimovládnych organizácií ministerstvo považuje za významný a dôveryhodný zdroj a v neposlednom rade takto upriamuje pozornosť odbornej a širokej verejnosti na relevantné rodové analýzy. Zároveň si však dovoľujeme upozorniť na zavádzajúce tvrdenia tlačovej správy MPSVR.

Prinášame ňjúvinky - informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

+

Správa MPSVR vychádza aj z analýz mimovládnych organizácií Vítame, že odbornú prácu ľudí z mimovládneho sektora a analýzy mimovládnych organizácií ministerstvo považuje za významný a dôveryhodný zdroj a v neposlednom rade takto upriamuje pozornosť odbornej a širokej verejnosti na relevantné rodové analýzy. Zároveň si však dovoľujeme upozorniť na zavádzajúce tvrdenia tlačovej správy MPSVR.

+

Lásky nebeské Jany Juráňovej vo finále Anasoft litera Vo finálovej desiatke je Juráňová už po tretí raz: v roku 2007 si porotu získala románom Orodovnice, o dva roky neskôr zaujala bodkovanou parabiografickou prózou Žila som s Hviezdoslavom. Do finálne Anasoft litera doteraz postúpilo 7 kníh ASPEKTU.

+

Pozvánka na diskusiu Rodová perspektíva v ekonómii Po rovnomennom seminári a publikácii chceme aj prostredníctvom tejto diskusie prelomiť „strategické mlčanie“ na tému rodových vzťahov v ekonómii a upriamiť pozornosť na alternatívne ekonomické uvažovanie, okrem iného na základe aktuálnych skúseností s finančnou a hospodárskou krízou. Rady vás privítame v pondelok 11. apríla 2011 o 16:30 v knižnici SFPA na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

+

Knižka Rodová perspektíva v ekonómii už v predaji V poradí štrnástu publikáciu z radu Aspekty si môžete zakúpiť v knižnici ASPEKTU počas otváracích hodín (utorok a štvrtok 15:00 – 19:00), vo vybraných kníhkupectvách alebo objednať na stránke www.aspekt.sk.

+

Knihy o rodovom prístupe v ekonómii V Knižnej edícii ASPEKT doteraz vyšli tri publikácie, ktoré uplatňujú rodové hľadisko v ekonomickom myslení. Venujú sa pre/rozdeľovaniu zdrojom, vybraným rodovým dôsledkom finančnej a hospodárskej krízy, starostlivosti a ďalším témam. Všetky tri publikácie si môžete prečítať aj na internete.

+

Politika nečinnosti „Vnútri feministického diskurzu na Slovensku a v Česku kríza umožnila rozvíjať potrebnú spoločenskú a politickú kritiku v jasnej väzbe na ekonomiku.“ Píše v recenzii na knihy Rodové dôsledky krízy a Krize jako nový začátek, nebo promarněná šance? Ľubica Kobová.

+

Agent/ka 007, sú ženy a muži rovnoprávni? Prečo sa na rovnoprávnosť žien a mužov pýtať filmového hrdinu, ktorý na upevnenie a reprezentovanie svojej mužskosti používa ženy? Lebo každý sa môže zmeniť. Prvý film o Jamesovi Bondovi nakrútený ženou, režisérkou a konceptuálnou umelkyňou Sam Taylor-Wood.

+

Urob to výške honorára Inge Hrubaničová sa pýta, akú cenu má práca s textom, „subjekt“ totiž požaduje „prácu vo výške honorára“: „Mám čítať iba každé tretie slovo alebo každú tretiu vetu, alebo každý tretí odsek? Opravovať iba dĺžne, nevšímať si obsahové nezmysly alebo ako?“

+

Naše budúce – tmavé celebrity? Ako konštatuje Jana Juráňová, „reklamný trik spotov, v ktorých mediálne známe osoby hovoria, že Rómovia by mali 'začať makať', zapôsobil. Popri našich zbedačených cestách vykonávajú výkopové práce najmä počernejší občania, takže o tom 'makaní' by sa dalo všeličo hovoriť.“

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu
administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639,
aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk