ASPEKTovské ňjúvinky 4/2011

Blíži sa Deň boja Starej Blaškovej proti oblievaniu a šibaniu žien, Knižnica ASPEKTU bude 21. a 26. apríla zatvorená, Irena Brežná na festivale [fjúžn], Irena Brežná v Ruskej provincii, Ústav pamäti národa odporúča knihy ASPEKTU, Video Rodová perspektíva v ekonómii – apríl 2011, Seminár Rodová perspektíva v ekonómii – apríl 2010, Deduško národa?, Odpočívaj v pokoji

Prinášame ňjúvinky - informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

+

Blíži sa Deň boja Starej Blaškovej proti oblievaniu a šibaniu žien Ani tento rok Stará Blašková neoddychuje. Hádže hrach a stále sa zasadzuje za sviatky bez oblievania a šibania žien. My sa k tejto jej každoročnej snahe a neustálemu hádzaniu hrachu pridávame. A vy? Napíšete a nafotíte nám „o tom“? 

+

Knižnica ASPEKTU bude 21. a 26. apríla zatvorená Rady vás privítame po veľkonočných prázdninách vo štvrtok 28. apríla v nezmenenom čase od 15.00 do 19.00.  

+

Irena Brežná na festivale [fjúžn] Švajčiarska spisovateľka slovenského pôvodu predstaví na otváracom podujatí Týždňa nových menšín svoj najnovší román Herzlich Willkommen (Srdečne vítame). Príďte si vypočuť úryvok z románu vo štvrtok 28. apríla o 17.00 do divadla Meteorit v Bratislave. 

+

Irena Brežná v Ruskej provincii Brežná spolupracovala s ruským fotografom Valerijom Ščekoldinom na viacerých reportážach. Niektoré z nich sú súčasťou pripravovanej zbierky reportáží a esejí, ktorá vyjde v slovenčine pod názvom Janíkova rodná dedina. Autorka predstaví výber zo svojich textov na výstave Ščekoldinových fotografií Ruská provincia v piatok 29. apríla o 18.00 v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. 

+

Ústav pamäti národa odporúča knihy ASPEKTU Knižky Ireny Brežnej, Slavenky Drakulić a Jany Juráňovej sú podľa Ústavu pamäti národa „umeleckou výpoveďou o dobe neslobody“. 

+

Video Rodová perspektíva v ekonómii – apríl 2011 Po rovnomennom seminári a publikácii sme sa snažili aj prostredníctvom tejto diskusie prelomiť „strategické mlčanie“ na tému rodových vzťahov v ekonómii a upriamiť pozornosť na alternatívne ekonomické uvažovanie. Pozrite si videozáznam z diskusie sociológa Daniela Gerberyho, filozofky Ľubice Kobovej, politológa a ekonóma Ivana Lesaya a rodovej expertky Oľgy Pietruchovej, ktorú moderoval sociológ Daniel Škobla. Podujatie sa konalo v spolupráci organizácie ASPEKT, nadácie Friedrich Ebert Stiftung a portálu JeToTak.sk.  

+

Seminár Rodová perspektíva v ekonómii – apríl 2010 Najnovšia publikácia ASPEKTU Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov vychádza z príspevkov, ktoré autorky a autor predniesli na rovnomennom seminári v apríli 2010. Ak ste sa na podujatí nemohli zúčastniť alebo ho chcete opäť „zažiť“, vypočujte si zvukový záznam všetkých príspevkov a následných diskusií. 

+

Deduško národa? Janu Juráňovú zaujalo, že prah citlivosti na reklamy viacerých ľudí sa prebudil pri „Deduškovi Večerníčkovi“. Čo na tom, že urážlivé zobrazovanie ženského tela sa priamo týka viac než 50 percent populácie, nepriamo zrejme všetkých... 

+

Odpočívaj v pokoji Ako píše Ľubica Kobová, nemala by si želať nič iné - konečne sa o feminizme viac hovorí! Aj keď, ako uvádzajú dve hrobárky feminizmu: „Chceme sa pred kultúrnou verejnosťou dištancovať od tohto smeru.“ Ešteže tak, kultúrna verejnosť si určite vydýchla.

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu
administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639,
aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk