ASPEKTovské ňjúvinky 6/2011 - ŠPECIÁL „MDR“

Medzinárodný deň rovnosti žien a mužov („MDR“), Zosúlaďovanie osobného a pracovného života, Publikácie k téme zosúlaďovania osobného a pracovného života, Rodinný a pracovný život v publikáciách ASPEKTU

Prinášame ňjúvinky - informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

 +

Medzinárodný deň rovnosti žien a mužov („MDR“) Tlačová správa českej mimovládnej organizácie Gender Studies k 6. ročníku Medzinárodného dňa rovnosti žien a mužov, ktorý je v tomto roku venovaný zosúlaďovaniu pracovného a osobného života opatrujúcich osôb, predovšetkým rodičov malých detí. 

+

Zosúlaďovanie osobného a pracovného života Zoznámte sa s výstupmi medzinárodného projektu o zosúlaďovaní osobného a pracovného života, ktorý sa realizoval v Českej republike, Nemecku, Poľsku a na Slovensku (workshop a komparatívny informačný materiál). Prečítajte si publikácie k téme, ktoré pribudli do našej knižnice.  

+

Publikácie k téme zosúlaďovania osobného a pracovného života V knižnici ASPEKTU nájdete rôzne knižky, príručky a brožúry, ktoré sa zaoberajú platenou a neplatenou prácou, rodičovstvom - materstvom aj otcovstvom, ako aj zosúlaďovaním osobného a pracovného života.  

+

Rodinný a pracovný život v publikáciách ASPEKTU Vzájomným prepojením rodinného a pracovného života sa zaoberali viaceré štúdie a materiály publikované v Knižnej edícii ASPEKT.  

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu
administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639,
aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk