Fotky zo stretnutia Peking +15

V roku 2010 uplynulo 15 rokov od vzniku Pekinskej deklarácie a akčnej platformy. Na 4. svetovej konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o ženách sa vtedy stretlo viac ako 45000 ľudí a spoločne vytvorilo dokument zameraný na odstránenie prekážok v účasti žien vo všetkých oblastiach verejného i súkromného života.
Aký bol vplyv Pekinskej deklarácie a akčnej platformy na tvorbu verejných politík? Aký je potenciál tohto dokumentu v súčasnosti? Aj tieto otázky si položili autorky publikácie 15 Years After Beijing: the Platform at the Crossroads (Peking +15: Platforma na križovatke), ktorú pri príležitosti 15. výročia vzniku deklarácie vydalo Zastúpenie Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave.

Tri autorky, ktoré sa na tvorbe publikácie podieľali, prišli 17. decembra do Bratislavy, aby porozprávali o svojich štúdiách. Magdalena Grabowska hovorila o vplyve Pekinskej akčnej platformy na tvorbu verejnej politiky a prácu ženských a feministických mimovládnych organizácií v Poľsku, Michaela Marksová-Tominová sa zamerala na Českú republiku a Zuzana Očenášová hovorila o Slovenskej republike. Pozrite si fotodokumentáciu zo stretnutia.

Foto: Juraj Roščák

Stretnutie Peking +15 v Bratislave.

 

Magdalena Grabowska

 

Michaela Marksová-Tominová

 

Zuzana Očenášová (vľavo) a Michaela Marksová Tominová

 

Zuzana Očenášová

 

Bogumila Suwara (sprava), Magdalena Grabowska, Michaela Marksová-Tominová, Zuzana Očenášová a Zuzana Maďarová.

Ako citovať tento článok:

red. Fotky zo stretnutia Peking +15 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 10/05/2011. Získané 25/07/2020 - 19:38. Dostupné na http://aspekt.sk/content/terminy-klucove-slova/fotky-zo-stretnutia-peking-15