AspektIN

O emigrácii, ľudských právach a literatúre: diskusia s Irenou Brežnou a Júliou Sherwood

ASPEKT ide na BRaK 2024

Spisovateľka Irena Brežná píšuca v nemčine a prekladateľka do angličtiny Júlia Sherwood (rod. Kalinová) sú v našom literárnom svete dobre známe. Menej známe je, že ich spájajú rôzne podoby emigrácie z pookupačného Československa, literárna tvorba v takto získaných jazykoch, skúsenosti s tlmočením aj obhajobou ľudských práv. V 80. rokoch dokonca obe pôsobili v Amnesty International – Brežná vo Švajčiarsku, Sherwood vo Veľkej Británii.  Zvedavé otázky bude klásť Jana Cviková a vy. V sobotu 1. júna o 16.00 na nádvorí Galérie mesta Bratislavy (Mirbachov palác).

„Ako sme žili v rokoch normalizácie“ – príspevok k herstory?

ASPEKT ide na BRaK 2024

Ako „skupinový portrét a zároveň čiastkový obraz doby“ označila sociologička Oľga Gyárfášová výsledok svojich rozhovorov s desiatimi ženami, ktoré boli rovnako ako ona v rokoch normalizácie súčasťou neformálneho spoločenstva vzdoru v Bratislave. Na diskusiu o knihe prijali okrem autorky pozvanie aj dve respondentky, ktoré už od druhej polovice 70. rokov žijú v emigrácii: Marta Botta, sociálna vedkyňa z Austrálie, a Júlia Sherwood, rod. Kalinová, prekladateľka a propagátorka slovenskej literatúry z Veľkej Británie. Moderuje historička Agáta Šústová Drelová. V nedeľu 2. júna o 13.00 na nádvorí Galérie mesta Bratislavy (Mirbachov palác).

 

Podujatia ASPEKTU na Bratislavskom knižnom festivale

ASPEKT ide na BRaK 2024

Pozývame na dve aspektovské podujatia, ktoré sa konajú v rámci Bratislavského knižného festivalu BRaK. O emigrácii, ľudských právach a literatúre budú s Janou Cvikovou diskutovať Irena Brežná a Júlia Sherwood. O knihe Ako sme žili v rokoch normalizácie sa porozprávajú Oľga Gyárfášová, Marta Botta a Júlia Sherwood, moderuje Agáta Šústová Drelová. Tešíme sa na vás v prvý júnový víkend na nádvorí Mirbachovho paláca v Bratislave.

 

Aspektovské knihy nájdete na BRaKU

ASPEKT ide na BRaK 2024

Aj tento rok ideme na Bratislavský knižný festival BRaK. Príďte do nášho feministického stánku. Nájdete tu parádne knihy, príjemnú spoločnosť a podvratné debaty.

ASPEKT nosí dúhovú stužku

Všeličo v ASPEKTE je dúhové po celý rok. Ale 17. mája na Medzinárodný deň boja proti homo, bi, trans a intersexfóbii (IDAHOBIT) nosíme dúhové stužky. Prečo?

Ako sme žili v rokoch normalizácie v pezinskej radnici

Srdečne pozývame na stretnutie s Oľgou Gyárfášovou, autorkou novej knihy z ASPEKTU. V pondelok 15. 4. o 19.00 hod. v Pezinku. Podujatie v rámci cyklu Literatúra v radnici moderuje Veronika Šikulová.

 

Histórie žien: aspekty života v štátnom socializme

Podujatie k MDŽ

Pozývame na diskusiu, ktorú pri príležitosti MDŽ organizujeme spoločne so Starým Lýceom. O vzťahoch, spoločenstvách, politickom vzdore aj starostlivosti v období 70. rokov 20. storočia budú diskutovať etnologička Marta Botiková, sociologička Oľga Gyárfášová a psychologická poradkyňa Jolana Kusá. Moderuje aspekťáčka Zuzana Maďarová. Pridajte sa k nám v utorok 12. 3. o 18:00 v Starom Lýceu v Bratislave.

Čo sme čítali vo feministickom čitateľskom kútiku

Prelet nad feministickým diskurzom

Pri príležitosti tridsaťročnice ASPEKTU sme do tohto čitateľského kútika vybrali texty, ktoré sú akýmsi preletom feministickým jazykovým prostredím na Slovensku. Naznačujú jeho formálnu aj obsahovú rozmanitosť, premeny v čase, ukotvenosť v medzinárodnom aj slovenskom kontexte, neúplnosť a neustále posuny rôznymi smermi.

Nazrite do podujatí k tridsaťročnici ASPEKTU

Prinášame fotky z podujatí

V roku 2023 sme si pripomenuli tri desaťročia od oficiálneho založenia ASPEKTU. Svoju činnosť sme začali vydávaním prvého feministického kultúrneho časopisu Aspekt v slovensko-českom priestore a už viac ako tridsať rokov vydávame knižky, spravujeme a aktualizujeme webové stránky, staráme sa o verejnú knižnicu, poskytujeme konzultácie, organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia, reagujeme na aktuálne dianie v spoločnosti, vypracovávame analýzy, rozvíjame rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľame sa na tvorbe a rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií a venujeme sa aj mnohým ďalším aktivitám. Tri desaťročia feministickej práce a zanietených diskusií sme si pripomenuli sériou podujatí, do ktorých môžete nazrieť aj vy.

Syndicate content