AspektIN

Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách

red.

Už 27 rokov sa každoročne koná medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá sa začína 25. novembra – na Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách. Zapojte sa aj vy do úsilia vytvárať spoločnosť bez násilia páchaného na ženách a dievčatách. Napríklad aj tak, že sa o téme dozviete viac. Čítajte www.aspekt.sk a navštívte knižnicu ASPEKTU a začítajte sa do materiálov, ktoré z rôznych hľadísk tematizujú rodovo podmienené násilie.

Nazrite do dvoch prezentácií Potopených duší

red.

Aj takto vyzerali prezentácie aspektovskej čítanky Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia 15. novembra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a 22. novembra v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Irena Brežná v knižnici ASPEKTU

red.

Pozývame na diskusiu so švajčiarsko-slovenskou spisovateľkou Irenou Brežnou, ktoré bude v utorok 28. novembra o 18.00 v knižnici ASPEKTU na Mýtnej 38.

Slavenka Drakulić na Stredoeurópskom fóre a v ASPEKTE

red.

Jedna z najvýznamnejších súčasných spisovateliek a verejných intelektuálok vystúpi 18. novembra v Bratislave. Prečítajte si rozhovor Som pesimistka v politike, vo vojne aj vo feminizme, ktorý vznikol pri našom prvom stretnutí v roku 1994, ako aj ďalšie texty a ukážky z kníh Myš v Múzeu komunizmu a iné životy pod psa a Obžalovaná.

Vytrvalá revolúcia

Shana Penn
Úryvok z knihy Občianky a revolucionárky

Naratívy Nežnej revolúcie, ktoré každoročne na jeseň predstavujú médiá na Slovensku, na jednej strane potvrdzujú predstavu revolúcie ako mužmi tvorenej historickej udalosti, na druhej strane vzbudzujú mnohé otázky o charaktere aktérstva, priestore politiky či spôsobe, akým sa utvára a sprostredkúva historický hlas. Pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie vyberáme úryvok z knihy Občianky a revolucionárky. Ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné subjekty (ASPEKT 2015), ktorý hovorí o opozičnom hnutí Solidarita v Poľsku po vyhlásení stanného práva v roku 1981.

Kam sa podeli revolucionárky?

Alexandra Ostertágová
K rodovým aspektom sociálnych hnutí

V skutočnosti sa za príbehmi revolucionárov skrývajú aj príbehy revolucionárok a menej privilegovaných mužov, ktorí sa do historického kánonu takisto nedostali. Ako upozorňuje nielen feministická historiografia, aby hnutie vzniklo a pretrvalo, nestačí pár charizmatických lídrov. Rovnako ako všetky „veľké“ dejinné udalosti aj sociálne hnutia tvoria v prvom rade „malé“ dejiny každodennosti, ktorú majú v súvislosti s rodovou deľbou práce často na starosti práve ženy.

Editoriál knihy Potopené duše

Andrea Bokníková
Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia

Predkladané verše prinášajú rozmanité zážitky z čítania, ako aj podnety pre prehodnocovanie literárnohistorických akcentov. Dopĺňajú našu predstavu o podobách a premenách vtedajšej poézie bez ohľadu na to, do akej miery sa vo svojej dobe viditeľne zapájali do básnických aktivít. Podstatné však je, že básne dostávajú príležitosť, aby ich hodnotu preverila čitateľská verejnosť.

Cudzí príbeh

Jana Juráňová
Úryvok z knihy Cudzie príbehy

Prečítajte si úryvok z prózy Cudzí príbeh, ktorá vyšla v zbierke Jany Juráňovej Cudzie príbehy. Autorka v knihe spracováva mediálnu manipuláciu, brutálnu vraždu a účelovosť vo vzťahoch. Venuje sa skryto i otvorene tolerovanej sociálnej nespravodlivosti a sleduje, ako súčasný bežný život často vyrastá z vlákien minulého režimu a aké metódy klamania nám pomáhajú ukryť pred nami samotnými to, čo vidíme.

Obeť

Jana Juráňová
Úryvok z knihy Cudzie príbehy

Prečítajte si úryvok z prózy Obeť, ktorá vyšla v zbierke Jany Juráňovej Cudzie príbehy. Autorka v knihe spracováva mediálnu manipuláciu, brutálnu vraždu a účelovosť vo vzťahoch. Venuje sa skryto i otvorene tolerovanej sociálnej nespravodlivosti a sleduje, ako súčasný bežný život často vyrastá z vlákien minulého režimu a aké metódy klamania nám pomáhajú ukryť pred nami samotnými to, čo vidíme. 

Prezentácia knihy Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia

Srdečne pozývame na verejnú prezentáciu jedinečnej čítanky ASPEKTU, ktorá prináša tvorbu zabudnutých aj doposiaľ neobjavených básní dvanástich slovenských poetiek. V stredu 22. novembra 2017 o 17.00 v Seminárnej sále Univerzitnej knižnice na Klariskej 5 v Bratislave.

Syndicate content