AspektIN

Jana Juráňová: Misky strieborné, nádoby výborné

„Grotesknou formou stavia na hlavu jednu vyše storočie pretrvávajúcu paradigmu, ktorá sa bezprostredne dotýka identity a občianskeho povedomia každého Slováka a Slovenky. Robí tak na základe podrobného štúdia materiálu, presvedčivo, nepateticky, ale dôsledne a neústupne," napísala Anna Grusková o hre Jany Juráňovej Misky strieborné, nádoby výborné„Niektoré ženy páchajú veľké činy, niektoré páchajú zločiny. Ja som tíško umrela, veľa kriku som nenarobila," konštatuje v Adelka Ostrolúcka. Prečítajte si celú divadelnú hru.

Pomoc po skúsenosti so sexuálnym násilím nevyhľadá 85 % žien

Napíšte do parlamentu, aby premlčaciu dobu v prípade znásilnenia neskracovali a svoju chybu napravili
V súčasnej situácii je skrátenie premlčacej doby v prípade znásilnenia výsmechom všetkým ženám, všetkým ľuďom, ktorí prežili sexuálne násilie. Jedna z vecí, ktorú ako ženy zdieľame, je skúsenosť s násilím. Zažili sme a pravidelne zažívame, že niekto narúša našu telesnú integritu. Slovne aj fyzicky. Doma aj vo verejnom priestore. A pravidelne aj v parlamente. Doteraz nie sú vytvorené štruktúry na to, aby sme mohli skúsenosti s násilím – sexuálnym alebo iným – bez stigmy, bezpečne nahlasovať a riešiť. Teraz sa ešte politici a političky tvária, že toto mlčanie nie je ich zodpovednosť, ale naša chyba. Dajte im aj vedieť, čo si o ich práci myslíte. V texte nájdete zoznam poslankýň a poslancov, ktorí hlasovali za zmenu trestného zákona a tým aj za zníženie premlčacej lehoty za trestný čin znásilnenia. Ak by ste im chceli napísať, pripravili sme návrh e-mailu.

 

Feministický čitateľský kútik v knižnici ASPEKTU

Pozývame vás do feministického čitateľského kútika v knižnici ASPEKTU. Vo  štvrtok 22. februára od 16.30 do 19.30 v knižnici ASPEKTU. Zoznámte sa s múdrymi aj krásnymi knihami približujúcimi svet z rôznych feministických perspektív. Pripravíme tipy na dobrú beletriu aj odbornú literatúru. Predstavíme, čo všetko nájdete v knižnici ASPEKTU. Môžete sa zapojiť do spoločného feministického čítania aj sa zapísať do aspektovskej knižnice ASPEKTU úplne zadarmo.

Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

V roku 2024 budeme naďalej prevádzkovať feministickú knižnicu, informovať o aktuálnom dianí v oblasti feminizmov a rodovej rovnosti, vydávať knihy, organizovať podujatia... Aj vďaka vašim 2%. Ďakujeme!

 

O ministerstvách, rodovej spravodlivosti a našom proteste

Budeme naďalej vzdorovať najmä svojou každodennou prácou a usilovať sa tak o spoluvytváranie spoločnosti, ktorá je prijímajúca a bezpečná pre všetkých. Od oficiálneho založenia ASPEKTU sa na Slovensku vystriedalo dvanásť vlád a hoci je to čoraz ťažšie, urobíme všetko preto, aby sme prežili aj túto vládnu garnitúru a jej rozmary, ktoré sa vydávajú za verejnú politiku.

O Hane Gregorovej v History Kabinete

Rozhovor Jany Cvikovej a Michala Havrana

 

Vypočujte si záznam rozhovoru moderátora Michala Havrana s literárnou vedkyňou a spoluzakladateľkou ASPEKTU Janou Cvikovou o živote, diele a prínose Hany Gregorovej.

PF 2024

Želáme vám do nového roka veľa síl a aby vám vždy mal kto podať pomocnú labku. No a potom si ešte veľmi prajme pokoj v duši a vo svete.
Vaše aspekťáčky

Menštruácia? Tichšie prosím

Rozhovory o menštruácii so ženami rôznych generácií

Anežka Janolová robila diplomový výskum o tom, ako si ženy z rôznych generácií pamätajú na svoju prvú menštruáciu, ako o menštruácii premýšľajú a hovoria. V tomto článku spracovala výpovede žien z malej obce na severe Slovenska. „Keď som sa pýtala na prvú menštruáciu, u respondentiek všetkých generácií prevládali negatívne pocity. Každá žena si ju pamätala, pričom pre mnoho respondentiek z najstaršej generácie to bol veľký šok.“

Jana Bodnárová: Patchwork v bielej (úryvok)

Raz dievčatá objavili v záhrade tú zadebnenú studňu. Toľko naliehali, že chcú vedieť a vidieť, aká studňa je, až Andrej povolil a nakrátko pre ne studňu odkryl. Ľahli si na trávu. Hlavy podložili rukami a fascinovane pozerali dolu do hlbokého otvoru. Kričali, že zdola na nich pozerá farebne premenlivé oko. Na dne bola tenká vrstva vody, v ktorej sa hmýril neviditeľný život. Kamene na bokoch studne boli pokryté machom.“ Prečítajte si úryvok z knihy Jany Bodnárovej Patchwork v bielej.

Syndicate content