AspektIN

My Seven Lives (Extracts)

Agneša Kalinová in conversation with Jana Juráňová

We had spent the whole summer of 1940 at the swimming pool and I was just beginning to grumble that school was about to start again what a bore. But then – it was on the 28 or 29 August 1940 – a decree was issued barring Jews from all secondary schools. Jewish children were allowed to complete compulsory primary education up to the age of fourteen, but only in specifically designated schools.

„Učení muži“

Ľubica Poláková

Letné čítanie ASPEKTU pripomenie stále aktuálne články publikované v aspektovskom webzine. Prečítajte si napríklad text Ľubice Polákovej Učení muži". Fiktívne stretnutie Emmeline Pankhurst, Moliéra, Nietzscheho, Voltaira a Kanta nájdete aj v publikácii ASPEKTin - natlačený výber z textov www.aspekt.sk.

Mojich 7 životov v Londýne

red.

Knihu Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou predstavili 13. júla na slovenskej ambasáde v Londýne. Pozrite sa, ako to tam vyzeralo :)

Irena Brežná: Píšem, keď ma niečo rozhnevá

red.

Rozhovor so švajčiarskou spisovateľkou slovenského pôvodu Irenou Brežnou vyšiel v denníku Pravda.

Blahoželáme organizácii Občan, demokracia a zodpovednosť

red.

Blahoželáme našim kolegyniam k 20. výročiu vzniku organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť.

Odhalené leto a v ňom neznesiteľná ľahkosť znásilnenia

Jana Cviková

Niektoré texty sú žiaľ stále aktuálne. Pripomeňme si článok Jany Cvikovej, ktorý nedávno vyšiel v publikácii ASPEKTin - natlačený výber z textov: „V predvečer prvého horúceho dňa zaznela v hlavných správach STV v rámci letnej ľahkosti aj téma prevencie znásilnenia. Ako inak naľahko."

Panónske lesbické námorníctvo na pride v Budapešti

red.

Rok 2012 je pre miestnu aj medzinárodnú komunitu veľmi významný, pripomíname si totiž desať miliónte výročie známeho Panónskeho mora. To sa rozprestieralo na území súčasného Maďarska, Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Rumunska, Ukrajiny, Českej republiky a Slovenska a bolo spojené aj so súčasným Stredozemným morom. Panónske more dnes už vidieť nemôžeme, ale lesby áno. Oblečte si námornícke tričko v sobotu 7. júla na sedemnásty LGBT pride v Budapešti.

Agneša Kalinová číta z knihy Mojich 7 životov

red.

Príďte na stretnutie s rozprávačkou a hlavnou hrdinkou knihy Mojich 7 životov Agnešou Kalinovou - 1. augusta v čitárni U červeného raka v Bratislave.

Reality snov na festivale Dotyky a spojenia

red.

Divadelnú hru Jany Juráňovej Reality snov uvedú v piatok 29. júna na festivale Dotyky a spojenia v Martine.

Medzinárodný deň rovnosti žien a mužov

red. and Gender Studies

V utorok 19. júna sme si pripomenuli Medzinárodný deň rovnosti žien a mužov a s ním aj rôzne spoločenské oblasti, v ktorých sa o rodovú rovnosť usilujeme. Prečítajte si tlačovú správu organizácie Gender Studies v Prahe o Medzinárodnom dni rovnosti žien a mužov v Českej republike.

Syndicate content