Knižky ostatné

O knihe Jej vlastný život

Tereza Sršňová

V knihe Jej vlastný život (Inaque.sk 2016) sa prelína osobný život autorky Kate Bolick s piatimi príbehmi žien, ktoré ukazujú, že život bez detí a partnera či partnerky nemusí byť životom osamoteným. Takýto obraz sa prieči stereotypným štandardom, podľa ktorých naplnený, osudom predurčený životný príbeh žien znamená vydať sa a mať deti. Kniha vedie k premýšľaniu o tom, či vymykať sa tomuto stereotypu musí nevyhnutne končiť pocitom prázdna, ľútosťou či sklamaním, alebo práve naopak, či to môže byť cesta plná slobody a dôvery v samu seba.

O posttraumatickej stresovej poruche

Tereza Sršňová

Klinická psychologička a psychoterapeutka Hana Vojtová a psychiater a psychoterapeut Jozef Hašto v knihe Posttraumatická stresová porucha: bio-psycho-sociálne aspekty (Vydavateľstvo F, 2012) komplexne opisujú posttraumatickú stresovú poruchu (PTSP) od diagnostiky cez rizikové faktory až po jej prejavy. Kniha je náučná a na prvý pohľad môže pôsobiť ako dielo určené najmä pre študentky, študentov a odbornú verejnosť z oblasti psychológie a psychiatrie. Povedala by som však, že kniha môže zaujať aj širšiu čitateľskú verejnosť, pretože o posttraumatickej stresovej poruche sme už vo verejnom diskurze počuli mnoho, ale viac-menej povrchne. Je to ochorenie postihujúce iba vojačky a vojakov? Ako sa ochorenie prejavuje? Ako sa ochorenie lieči? Na tieto a mnohé ďalšie otázky kniha reaguje.

Upratať a spať

Ľubica Kobová o knihe Etely Farkašovej Záchrana sveta podľa G.

V dobe, keď intelektuáli diskutujú o životaschopnosti foucaultovského projektu starostlivosti o seba samého, vyznieva projekt starostlivosti, či skôr starosti o svet ako megalomanská fikcia, donkichotské podujatie. Napriek tomu, že sa tento projekt zjavuje a prepisuje stranu po strane (s podmienkou, že my ako čitateľky a čitatelia sme prijali túto bohorúhačskú hru na spásu), jeho výsledok je vonkoncom neistý.

Reprodukčné zdravie žien ako nástroj mocenského boja včera, dnes a zajtra?

Čitateľské zápisky Jany Juráňovej nad knihou Miloslava Szabóa Potraty

Historik Miloslav Szabó v knihe Potraty. Dejiny slovenských kultúrnych vojen od Hlinku po Kuffu urobil užitočnú sondu do našej národnej, resp. aj štátnej pamäte, možno skôr nepamäte. Ženy sa vždy zídu. Či už ako pracovná sila, ako záloha v tyle, rozumej pri sporáku, keď pracovnej sily je dosť, ako neplatená pracovná sila doma alebo slabo platená a oddane slúžiaca pracovná sila v povolaniach pripomínajúcich domáce práce na verejnosti.

Keď sa v tradičnom rozprávaní skrýva lesbické prekvapenie, ale napokon o to ani nejde

Čitateľské zápisky Jany Juráňovej nad knihou: Sarah Waters „Paying Guests“

Román je v mnohých častiach zbytočne podrobný, ale má zaujímavé miesta a môže byť zaujímavou sondou do povojnového života okorenenou príbehom zvláštneho manželského štvoruholníka.

 

Vojna, čo bola tak blízko a už sme na ňu zabudli

Čitateľské zápisky Jany Juráňovej nad knihou: Sara Nović „Dievča vo vojne"

Román je cenným pohľadom na udalosti vojny v Juhoslávii, na ktoré sa u nás už zabudlo, no ktoré sa v inej, podobnej, možno ešte príšernejšej podobe opakujú v súčasnosti na rôznych iných miestach vo svete.

 

Keď je koza hlavná postava a je to super

Čitateľské zápisky Jany Juráňovej nad knihou: Perumal Murugan „The Story of a Goat“

Románové podobenstvo, v ktorom kozička zakúša všetky radosti, ale najmä strasti „ženského“ údelu.

 

 

Ako si ma našla jedna kniha

Čitateľské zápisky Jany Juráňovej nad knihou: Henriette Petersová „Mary Wardová – jej osobnosť a jej Inštitút"

„Neexistuje taký rozdiel medzi mužmi a ženami, ktorý by určoval, že ženy nemôžu vykonať veľké veci.“ Aj to sú slová ženy, o ktorej osude sa možno dočítať v tejto osemstostranovej knihe.

 

Šváby v posteli aj v politike

Čitateľské zápisky Jany Juráňovej nad knihou: Ian McEwan „Cockroach“

Premiér Jim Sams cíti, že spriaznenú dušu – ba až telo – má aj na opačnej strane, tam za oceánom, a telefonát s americkým prezidentom Archiem Tupperom ukončí otázkou, či aj on mal pôvodne šesť nôh.

 

Čo s nástupom fašizmu – nič?

Čitateľské zápisky Jany Juráňovej nad knihou: Anna Funder „Všetko, čo ku mne patrí“

Knihy austrálskej autorky Anny Funder Všetko, čo ku mne patrí o nástupe fašizmu v Nemecku a Stasiland o tajnej polícii v NDR si môžete prečítať v Knižnici ASPEKTU.