Správy nové

Ňjúvinky v roku 2015

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2015

V roku 2015 sme vás pravidelne informovali o najaktuálnejších aj najnadčasovejších textoch na www.aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk prostredníctvom bulletinov ASPEKTovské ňjúvinky a ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk.

Knižnica ASPEKTU v roku 2015

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2015

Aj v roku 2015 sme vám požičiavali knižky, konzultovali vaše práce a zháňali najaktuálnejšie aj najnadčasovejšie tituly do knižničného fondu. Čítajte o práci aspektovskej knižnice v roku 2015.

Prírastky do Knižnej edície ASPEKT v roku 2015

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2015

Do Knižnej edície ASPEKT pribudli v roku 2015 knižky múdre, vážne, interaktívne aj pre deti.

Skoncujme s násilím! 14. február je stále V-Day

V-Day čiže Deň V si celosvetovo pripomíname už osemnásť rokov. Cieľom akcie je verejne a dôrazne upozorniť na to, že násilie páchané na ženách a dievčatách musí prestať. Podnetom pre organizovanie V-day bola hra Eve Ensler Monológy vagíny.

Feminizmom proti fašizmu

Prečítajte si prejav Anny Libánskej z Feministické společnosti Univerzity Karlovy, ktorý odznel 6. februára na demonštrácii v Prahe ako súčasť protifašistickej akcie Solidarita bez hranic: Akční den proti pevnosti Evropa, ktorá prebiehala súbežne vo viacerých európskych mestách.

Q-centrum: Čo trápi LGBTIQ ľudí?

Čoraz viac LGBTIQ ľudí sa nebojí vyhľadať odborné poradenstvo. Chcú riešiť najmä partnerské vzťahy, právne problémy, predsudky zo strany spoločnosti alebo strach z nadväzovania kontaktov. 

Nebojte sa učiteliek

„V učiteľskom povolaní, v ktorom vo veľkej miere prevládajú ženy, je vždy reč iba o učiteľoch. Ženy a ich životy ostávajú v úzadí. A čo nie je vidieť, netreba riešiť.“ Hana Fábry v denníku Pravda.

Modré salóny s feministickým aspektom v SND

V uplynulom roku sme literatúre zabúdaných autoriek venovali sériu podujatí pod názvom Modrý salón s feministickým aspektom v spolupráci s Činohrou Slovenského národného divadla. 

Podporujeme učiteľský štrajk

Podporujeme dobré vzdelanie, a preto podporujeme učiteľský štrajk. Zlepšenie postavenia učiteliek a učiteľov predstavuje základný predpoklad zlepšenia kvality nielen ich života, ale aj vzdelania a rodovej rovnosti v školstve i v celej spoločnosti. Čítajte viac v publikáciách Učiteľské povolanie a Rodový pohľad na školstvo.

Odkiaľ sa berú darčeky pod Vianočným stromčekom?

Vianočné darčeky pre deti, ženy a mužov všetkých vekových kategórií vyrábajú aj pracovníčky a pracovníci v Číne za veľmi nízke mzdy a v život ohrozujúcich podmienkach. Mnohé ženy, ktoré migrujú do veľkomiest za vidinou práce, sa však nezamestnajú ani ako umývačky záchodov. Prečítajte si úryvok z knihy Občianky a revolucionárky.