Texty múdre

Učiteľky v štrajku

Hoci na uliciach vedno štrajkujú učiteľky i učitelia, v médiách sa dočítame len o štrajku učiteľov. Ako dostať učiteľky do štrajku jazykovo? O možnostiach a otázkach používania rodovo vyváženého jazyka píše Jana Cviková: „Obvyklá argumentácia ekonómiou mediálnych textov neobstojí, keď sa okrem rodovo explicitného spojenia štrajk učiteliek a učiteľov podľa kontextu určite dalo informovať aj rodovo neutrálne o učiteľskom štrajku.“ 

Feministická kritika kresťanstva

Vybrali sme pre vás ukážky článkov z časopisu Aspekt 3/1997 o feministickom pohľade na cirkev a o sexuálnom násilí páchanom na ženách v Biblii. Prečítajte si, aké postavenie majú ženy v kresťanstve.

Oplatí sa čítať: o platenej a neplatenej práci v ASPEKTin

Aké sú pracovné podmienky žien v ekonomickej zóne elektronického priemyslu v Poľsku? Čo sú zvláštne zóny vykorisťovania a prečo matky štrajkujú? Čo si o práci myslia bell hooks, Silvia Federici a Gabriele Michalitsch? Ak vás zaujímajú odpovede na tieto i ďalšie otázky a nie sú vám ľahostajné rodové súvislosti platenej a neplatenej práce, práve pre vás sme pripravili výber článkov z webzinu ASPEKTin.

 

Rodové aspekty platenej a neplatenej práce

Práca je dôležitou súčasťou a zároveň spolutvorkyňou rodového poriadku spoločnosti. Pripravili sme pre vás výber článkov z webových stránok www.aspekt.sk, ruzovyamodrysvet.sk i výber kníh z knižnice ASPEKTU, ktoré nahliadajú na rôzne súvislosti platenej a neplatenej práce z feministickej perspektívy.

Inštitucionalizovanie každodenného života

„Ak bol jadrom disciplinárnej moci regulujúcej továrenský život časový rozvrh, tak jadrom časového rozvrhu boli továrenské smernice. Prísny rozvrh potreboval prísneho dozorcu. Samotná modalita moci bola mimoriadne despotická, ospravedlňovalo ju však obrovské množstvo aj charakter pracujúcich, ktorých bolo treba riadiť.“ Prečítajte si ukážku z etnografickej štúdie autorky Pun Ngai Čínske robotníčky ta-kung-mej. Sociálne telo, umenie disciplíny a odpor, ktorú nájdete v knihe Feministky hovoria o práci (ASPEKT 2015).

O obmedzení ženského štúdia

Prečítajte si reakciu Zory Jesenskej na snahy o obmedzenie vysokoškolského štúdia žien z roku 1941. Prekladateľka a publicistka reaguje na článok pána – er -, ktorý vyšiel v Slovenskej pravde a ktorý „je znakom, že snahy vylúčiť ženy z vysokoškolského štúdia, a to úplne, nie sú ešte celkom mŕtve“.

Malé dejiny roztratených osudov

„Dnes sa problémy prvých moderných poetiek môžu zdať nepredstaviteľné. Ľudmila Podjavorinská napríklad túžila po vzdelaní, avšak narážala na nepochopenie vo vlastnej rodine, lebo tradičný záujem o literatúru sa v Riznerovskej rodine vzťahoval len na mužských potomkov.“ Píše literárna vedkyňa Andrea Bokníková v časopise Aspekt.

Feministické prístupy k hodnote práce a ekonomike

red.

„Základným východiskom feministickej kritiky je kritika androcentrického ponímania ekonomiky, podľa ktorého sa ženská práca považuje za menej hodnotnú. Tento pohľad je zakotvený hlboko v štruktúre spoločnosti a je inštitucionalizovaný ekonomickými kritériami zhodnocovania práce a jej rozdelenia na platenú verejnú (produktívnu) sféru a neplatenú súkromnú (reproduktívnu) sféru.“

Vypočujte si prednášku Ľubice Kobovej o práci v kapitalizme

V rámci sprievodného programu výstavy FEM(INIST) FATALE mala filozofka Ľubica Kobová prednášku o práci v dobe kapitalizmu, na ktorú sa pozrela z feministického pohľadu. Ak ste sa prednášky a následnej diskusie nemohli zúčastniť alebo ju chcete zažiť ešte raz, pozrite si záznam podujatia.

Tri guiney (úryvok)

Dcéry vzdelaných mužov, prezývané ako „feministky“, hoci sa im to vôbec nepáčilo, boli vlastne predvojom vášho vlastného hnutia. Bojovali s tým istým nepriateľom ako vy dnes a z rovnakých dôvodov. Bojovali proti tyranii patriarchálneho štátu, tak ako vy bojujete proti tyranii fašistického štátu. Pokračujeme teda v tom istom boji, ktorý bojovali naše matky a staré matky, ich slová sú toho dôkazom a vaše slová sú tiež toho dôkazom.