ASPEKT vyberá

Feministky hovoria o práci

"Je skvelé, že feministky dnes hovoria o práci a ešte lepšie, že tým problematizujú rodový útlak v korporáciách, kriticky sa venujú marxistickému feminizmu a že prinášajú pohľad do života slovenských opatrovateliek. Idú tak proti trendu neoliberálneho feminizmu korporátnej sociálnej zodpovednosti." Čítajte recenziu Tomáša Profanta na publikáciu Feministky hovoria o práci, ktorú zostavila Ľubica Kobová.  

Kampaň proti sexuálnemu násiliu: PRETOŽE HOVORÍM NIE

Na Slovensku práve prebieha prvá celoštátna mediálna kampaň PRETOŽE HOVORÍM NIE zameraná na prevenciu sexuálneho násilia najmä v intímnych vzťahoch medzi mladými ľuďmi prostredníctvom zvýšenia povedomia a informovanosti o tomto závažnom probléme. Webová stránka kampane prináša informácie o sexuálnom násilí a jeho špecifikách pre širokú aj odbornú verejnosť. 

1386

 

Jej básne sú rozprávkami pre dospelých so zlým koncom. Podľa skutočnosti

„Virág Erdős v doslovnom preklade znamená Kveta Lesná a nie je to pseudonym. Je jednou z najznámejších a najinšpirujúcejších súčasných maďarských poetiek, práve vďaka nej začalo viac mladých ľudí v Maďarsku čítať poéziu. Jej verše znejú na námestiach pri verejných zhromaždeniach volajúcich po zmenách v politike. Slovenskej verejnosti sa predstavuje knižným výberom poézie pod názvom Moja vina a iné." ASPEKT vyberá z denníka SME recenziu Lucie Molnár Satinskej.

Národné lesnícke centrum diskriminačne prepustilo špičkovú pracovníčku

V piatok 17. marca 2017 Okresný súd vo Zvolene vyhlásil dlho očakávané rozhodnutie v prípade Viery Petrášovej, docentky a súdnej znalkyne v odbore lesníctva, ktorá sa od roku 2009 súdi so svojím bývalým zamestnávateľom, štátnou príspevkovou organizáciou Národné lesnícke centrum (NLC). Súd rozhodol, že výpoveď z roku 2009 je neplatná, okrem iného aj z dôvodu diskriminácie. Vieru Petrášovú v konaní zastupuje organizácia Občan, demokracia a zodpovednosť.

Za záclonou s kvetinovou dekoráciou

„V umeleckej tvorbe Jany Juráňovej priťahuje aj jej schopnosť zaťať do živého. Nie je to prvoplánová próza, má potenciál osloviť rôzne zamerané osoby a odkryť rozmanité roviny, lebo po prečítaní môže človek zostať pred záclonou alebo ju odhrnie. Autorka dokáže vyrušiť výberom tém a ich uchopením. Neexistujú malé alebo veľké témy, dôležité alebo menej dôležité literárne inšpirácie, bežný život poskytuje mnoho stimulov, ktoré nachádzajú v prózach Jany Juráňovej podnetné a u nás jedinečné umelecké spracovanie." ASPEKT vyberá recenziu Lujzy Urbancovej na knihu Cudzie príbehy.

Ženy v divadle, divadlo v ženách – čo nového na poli slovenského divadelného feminizmu

„Nemožno síce zovšeobecňovať a na základe jedného príkladu vyvodzovať závery, ale jednoznačnosť, s akou inou skúsenosťou poučení diváci vtedy odmietli vyznenie inscenácie, bola až zarážajúca. Mohol by to byť istý signál toho, ako veľa rodových stereotypov dodnes v divadle vnímame ako samozrejmosť, respektíve nevnímame vôbec nijako, lebo ich neregistrujeme." Vyberáme článok Martiny Mašlárovej, ktorý vyšiel v divadelnom časopise Reflektor.

Principiální pragmatismus – čtvrtý pilíř?

Recenzia na knihu Občianky a revolucionárky

„Teoreticko-metodologické ambice této knihy jsou zřejmé již z Úvodu editorek, který nabízí málo obvyklý teoretický rámec, jímž je spojení nebo průnik dvou tradičních, avšak oddělených feministických tematizací žen jako politických aktérek, a to jako občanek a jako revolucionářek. Přístupy, které se zde spojují, nové nejsou, představují naopak již etablované, neřkuli klasické koncepty hvězd oboru (Young, Wallach Scott, Foucault). Myšlenka propojit tyto dvě oblasti bádání a předložit vzorec jakéhosi kontinua mezi nimi se v publikaci ukázala být nosná a teoreticky inovativní, ale zároveň vyvolává řadu otázek." ASPEKT vyberá recenziu sociologičky Hany Havelkovej, ktorá vyšla v časopise Gender, rovné příležitosti, výzkum 2/2016.

Ako odvrávať Novembru 1989

Skúmanie naratívov historických udalostí z rodového hľadiska

ASPEKT vyberá článok Zuzany Maďarovej, ktorý vyšiel v časopise Gender, rovné příležitosti, výzskum 2/2016. Prečítajte si, ako možno odvrávať historickej udalosti, o zneviditeľňovaní, prejavoch každodenného odporu a rôznych spôsoboch premýšľania o histórii a aktérstve.

„Ďakujeme, že ste si všetky dobré rady nechali pred dverami“

O ASPEKTU a on-line feminismu v československém kontextu

ASPEKT vyberá z článku Vandy Černohorskej, ktorý vyšiel v časopise Gender, rovné příležitosti, výzkum 2/2016V předkládané studii jsem nejprve pomocí analýzy on-line kanálů a digitalizovaných materiálů dostupných na webových stránkách a v obsáhlém archivu organizace rekonstruovala vývoj ASPEKTU od založení po současnost s důrazem na implementaci digitálních technologií. Poté jsem identifikovala klíčová témata, která se v souvislosti s těmito novými platformami nejčastěji objevovala ve zkoumaných materiálech. Jednalo se např. o identifikaci digitálních technologií jako nezbytného nástroje při realizaci velkých nadnárodních projektů, případně jako způsobu, jak přilákat do svých řad nové přispěvatele a přispěvatelky.

Občianky a revolucionárky v časopise Rexter

Texty překládané kromě editorek také dalšími překladatelkami jsou velmi čtivé. Neobjevují se pasáže, které by naznačovaly neobratný nebo významově nesprávný překlad. I teoretické pasáže jsou dobře srozumitelné a pracují s jasně pochopitelnou terminologií. V neposlední řadě stojí za zmínku grafická úprava publikace." Vyberáme receniu na knihu Občianky a revolucionárky, ktorá vyšla v časopise Rexter.