ASPEKTovské ňjúvinky 5/2015

Modrý salón s Teréziou Vansovou, Terézia Vansová – Slovenka doma i na cestách, Berieme knihy na BRaK, Irena Brežná: Nevďačná cudzinka, Diskusia o prekérnej práci žien v Prahe, Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu.

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

+

Modrý salón s Teréziou Vansovou Máte pocit, že po povinnom čítaní v škole viete o tvorbe Terézie Vansovej takmer všetko? A čo ak sa mýlite? Do nekonvenčnej časti jej tvorby môžete nahliadnuť prostredníctvom čítania Zuzany Kocúrikovej a Jána Galloviča, hostkou večera je dramatička a režisérka Iveta Škripková. Prijmite pozvanie k Terézii Vansovej „domov i na cesty“ vo štvrtok 28. mája o 19.30 v novej budove SND.

+

Terézia Vansová – Slovenka doma i na cestách Navnaďte sa na štvrtkový večer a prečítajte si už teraz ukážku z čítanky diela Terézie Vansovej, ktorú zostavili Jana Cviková a Jana Juráňová. Dozviete sa, čo pani Georgiadesová našla v ženskom oddelení národného paláca v Prahe a ako to opísala vo svojom cestopise.

+

Berieme knihy na BRaK Tento víkend 29. – 31. mája nájdete najnovšie aj staršie a hlavne stále dobré knižky Knižnej edície ASPEKT na Bratislavskom knižnom festivale BRaK v Pisztoryho paláci. Domov si môžete odniesť aj nový román Ireny Brežnej Nevďačná cudzinka, novú odbornú publikáciu Feministky hovoria o práci, všelijaké materiály našej novej kolektívnej autorky JAZYČNICE a ďalšie a ďalšie a ďalšie knižky múdre aj krásne, detské aj dospelácke. Nenechajte si ujsť: Pri našom knižnom stolíku sa môžete zapojiť do súťaže o Nevďačnú cudzinku. Veď kto ju nechce mať doma? Tešíme sa na vás.

+

Irena Brežná: Nevďačná cudzinka „Žiadna práčka nevyprala moje staré ja tak dočista, že by som mohla začať nepoškvrnený život. Mala som byť vďačná za to, že tu smiem žiť. A dochvíľna. Komu som mala byť v pravej chvíli vďačná za to, že som sa v lepšom svete cítila tak zle? Doma je tam, kde človek môže frflať, a ja som doma nebola.“ Za román s dvojznačným názvom Nevďačná cudzinka získala Irena Brežná Literárnu cenu Švajčiarskej konfederácie. V slovenčine si ho môžete prečítať v preklade Jany Cvikovej.

+

Diskusia o prekérnej práci žien v Prahe O rôznych podobách práce žien môžete diskutovať s filozofkami Ľubicou Kobovou a Miroslavou Mišičkovou, etnologičkami Martinou Sekulovou a Luciou Trlifajovou, ako aj sociologičkou Zuzanou Uhde. Diskusia je spojená s prezentáciou knihy Feministky hovoria o práci (ed. Ľubica Kobová, 2015) z Knižnej edície ASPEKT. Príďte v pondelok 8. júna do Akademického informačného centra v Prahe.

+

Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu Nová publikácia Knižnej edície ASPEKT prináša iné spôsoby vypovedania o práci. Ako uvádza editorka knižky Ľubica Kobová: „Ich inakosť spočíva v predmete, metóde aj v spôsobe opisu či vysvetlenia. Ťažiskový – hoci nie výlučný – je tu dôraz na pracovnú etiku, etnografickú metódu výskumu a kapitalizmus ako logiku vysvetľovania aj pojem dožadujúci sa bližšieho vysvetlenia. V textoch piatich autoriek sa v rôznej miere krížia tri uvedené perspektívy, aby nám naraz priblížili aj znesamozrejmili niečo, čo považujeme za ´bežnú´ prácu.“

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639 , aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk

 

***

 

        

 

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.