Aspektovské ňjúvinky 5/2017

Načo je nám ľudskoprávny a rodový prístup v diskusii o pôrodníctve? * O štruktúrnom charaktere násilia pri pôrodoch: medzinárodná perspektíva * Rómske ženy čelia v pôrodniciach viacnásobnej diskriminácii * Utrpenie starého kocúra (e-kniha) * O násilí na ženách v knižnici ASPEKTU.

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

*

Načo je nám ľudskoprávny a rodový prístup v diskusii o pôrodníctve? Nie náhodou ženy, ktoré sa rozhodli prehovoriť o negatívnych skúsenostiach z pôrodníc, čelia podobným útokom a typom umlčiavania ako ženy, ktoré prehovoria o inej forme rodovo podmieneného násilia. Prenášanie viny a zodpovednosti na ženy zažívajúce násilie, presviedčanie verejnosti o tom, že „preháňajú“, že sú vlastne výnimkou a ich svedectvo môže byť akousi osobnou pomstou voči zariadeniu či lekárovi, to všetko sú stratégie, ktoré sa používajú pri popieraní rodovo podmieneného násilia na ženách. A teraz sa objavujú v diskusii o pôrodnej starostlivosti a inštitucionálnom násilí, aby znížili váhu skúseností žien a rozsah dlhodobého problému.

*

O štruktúrnom charaktere násilia pri pôrodoch: medzinárodná perspektíva Pôrodnícke násilie možno poňať aj tak, že ženské telo počas pôrodu odporuje zaužívaným obrazom femininity, a preto sa násilie považuje za nevyhnutný spôsob, ako dostať telo pod kontrolu a vrátiť mu „inherentnú“ feminínnu submisívnosť a pasivitu. Násilie sa stáva prostriedkom disciplinovania neposlušného rodiaceho tela a jeho cieľom je prinavrátiť tomuto telu feminínnosť a znovu z neho spraviť poslušný objekt.

*

Rómske ženy čelia v pôrodniciach viacnásobnej diskriminácii Iniciatívy ľudskoprávnych organizácií a dokument Zuzany Límovej „Medzi nami“ otvorili na Slovensku diskusiu o porušovaní ľudských práv žien v pôrodnej starostlivosti. Špecifickým znevýhodneniam a viacnásobnej diskriminácii čelia rómske ženy, ktoré sa v zdravotníckych zariadeniach stretávajú s rasistickými postojmi a praktikami. Niektoré z ich skúseností si môžete prečítať v aspektovskej knižke Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov (ASPEKT, 2010).

*

Utrpenie starého kocúra (e-kniha) Mierne detektívna novela o zákulisí literárneho sveta s jeho snobizmom a egocentrizmom, predovšetkým však o schopnosti slova – aj toho literárneho – ubližovať. Ak sa v literatúre stáva zo znásilnenia verejná vec „duchovnej kultúry“, nemusí to vždy zostať bez následkov. Druhé, upravené vydanie knihy vychádza elektronicky. Stiahnite si ho do svojich čítačiek a môžete začať čítať hneď teraz.

*

O násilí na ženách v knižnici ASPEKTU Čítajte o sociálnych, právnych, psychologických, medicínskych či kultúrnych súvislostiach rodovo podmieneného násilia. Každý štvrtok od 16.30 do 19.00 v knižnici ASPEKTU.

***

Budeme rady, ak pre Vás budú Aspektovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalších ľudí, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám Aspektovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.

*****

Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava, 02 5249 1639, aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk

 

***

1429

 Realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácie na podporu rodovej rovnosti zameranej na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu.

AttachmentSize
ASPEKTovske_njuvinky_5_2017.pdf63.23 KB