ASPEKTovské ňjúvinky 8/2014 „Dúhový PRIDE Bratislava 2014“

Dúhový PRIDE Bratislava 2014 pre všetky rodiny, Láska je tradičná hodnota, Jana Cviková podporuje Dúhový PRIDE, Jana Juráňová podporuje Dúhový PRIDE, bell hooks o lesbizme a feminizme, Dúhová knižnica ASPEKTU.   

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

+

Dúhový PRIDE Bratislava 2014 pre všetky rodiny Dúhový PRIDE Bratislava sa tento rok uskutoční v sobotu 28. júna. Predchádza mu už tradičný Týždeň sprievodných podujatí, ktorý vyvrcholí pochodom cez mesto. Tohtoročným mottom podujatia je heslo Poď von s rodinou. Organizátori a organizátorky ním reagujú na zmenu znenia Ústavy SR, ktorá bude už čoskoro privilegovať len jeden typ rodiny.

+

Láska je tradičná hodnota Láska je tradičná hodnota, preto príďte s rodinou v sobotu 28. júna na Dúhový PRIDE Bratislava.

+

Jana Cviková podporuje Dúhový PRIDE Prečo podporovať Dúhový PRIDE? Lebo treba podporovať lásku a nie vojnu, ani tú kultúrnu, hovorí Jana Cviková.

+

Jana Juráňová podporuje Dúhový PRIDE O tom, komu patrí verejný priestor a o myšlienke podujatia Dúhový PRIDE hovorí Jana Juráňová.

+

bell hooks o lesbizme a feminizme „Jedným z rozmerov feministického hnutia vždy bude aj vzdorovanie homofóbii. Nemožno pestovať sesterstvo medzi ženami, ak sústavne dochádza k znevažovaniu a podriaďovaniu  lesbických žien zo strany heterosexuálnych žien,“ píše bell hooks v knihe Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách.

+

Dúhová knižnica ASPEKTU Pripravte sa na Dúhový PRIDE aj čítaním. V knižnici ASPEKTU nájdete podnetné knižky k LGBTI problematike, rodovej a sexuálnej identite.

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639 , aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk

***

 

  

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.