Aspekt 1/1994 - Materstvo

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Obsah čísla:
    Zuzana Kiczková: O myslení matiek
    Silvia Tomášková: Nancy Chodorow - Psychoanalytika a materstvo
    Jana Bodnárová: Pramatky a atómové matky
    Adrienne Rich: Svaté poslání
    Jiřina Šiklová: O mateřství ve vězení
    Sheila Kitzinger: Ženy ako matky
    Angela Repka: Dieťa prichádza na svet
    Alena Wagnerová: Socialismus propouští české ženy (úryvok)
    Andreas Kuhlmann: Carol Gilligan - Iné súdy
    Jürg Altwegg: Paní Vacquin, proč musí Mary Shelly plakat?
    (Interview s Monette Vacquin)
    Alice Walker: Spisovateľkou kvôli, a nie napriek svojim deťom
    Silvia Tomášková: Tehotný muž a lietajúci jež na ceste k nebeským výšinám
    Marie Čermáková: Ženy o sobě (ze sociologického výzkumu) - 1. zpráva
    Nadine Olonetzky: Limity smútku
Predstavujeme: Eva Švankmajerová
    Eva Švankmajerová: Císařský řez
Slovník: Materstvo/Materskosť
Listujeme vo Via Dogana
    Luisa Muraro: Láska ako politická prax
    Alessandra Bocchetti: Skôr než spravodlivosť
    v Noi Donne - Rozhovor Kateřiny Zoufalovej
    s Rosannou Fiocchetto
Rozhovor Aspektu s Irenou Brežnou
    Irena Brežná: List čiernemu synovi
    Alena Wagnerová: Nemám rady pro tebe...
    Alta Vášová: S Boženou
    Marcela Mikulová: Ženy a národ na prelome 19. a 20. storočia
    Anna Achmatovová: Rekviem
    Eva Havrilová: Vrúcne noci, chmúrne dni
    Jana Juráňová: Čapkova Matka ako nepovinné čítanie a školský príklad zároveň
Klebetíme
    Marta Marková: Samizdat & čeští taxikáři
    Mária Štefánková: Ženský rozum a mužská logika
    Marta Marková: „Spisovatel má vlastně takový význam, jaký má pro sebe“ aneb
    Ludvík Vaculík ve Vídni
    Mária Štefánková: Schizofrénia a dialektika materstva
    Jana Cviková: Profily
    Zuzana Tatárová: Filmové tabu v Zamlákove
    Jana Juráňová: Banálne efemérnosti
    Silvia Tomášková: Nisa, život a slová kungskej ženy
Recenzujeme
    Dagmar Košťálová (Eugen Drewermann - Posolstvo žien. Vedomosti lásky)
    Marta Botíková (P. Horská, M. Kučera, E. Maur, M. Stloukal - Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy)
    Jiřina Šiklová (Lujo Bassermann - Nejstarší řemeslo)
Informujeme
    Dagmar Košťálová o Záujmovom združení Pôrod vo Švajčiarsku
    Jana Prušková o vzťahu matky a dcéry v patriarchálnej spoločnosti
    Jana Cviková o Centrách pre matky
    Jana Hradílková o hnutí Pražské matky
    Anna Šabatová o seminári Socializmus a feminizmus
    Pavla Frýdlová o filmovom festivale v Tbilisi
    Jana Opočenská o Európskej spoločnosti žien pre teologické bádanie
    Redakcia o knihe Kaari Utrio Dcery Eviny
    Redakcia o publikácii Štyri pohľady do feministickej filozofie
Perly ženám
Citujeme

Počet strán: 
104
Súvisiace odkazy: