ASPEKTin – jar 2015

NEtlačený výber z textov www.aspekt.sk

NEtlačený výber z textov www.aspekt.sk – jar 2015 nadväzuje na dve predchádzajúce výberové publikácie ASPEKTin, ktoré vyšli v tlačenej podobe v rokoch 2012 (zima) a 2013 (jar). Pokračujú v tradícii feministického kultúrneho časopisu Aspekt – prvého feministického časopisu v bývalom Československu. Tentoraz sa naša kolektívna editorka a autorka JAZYČNICA rozhodla pre virtuálnu podobu aktualizovaného výberu a ponúka rozsiahly, tematicky štruktúrovaný výber textov z rovnomenného feministického webzinu na www.aspekt.sk, ktoré sa najrôznejšími spôsobmi (do)týkajú diskutovanej témy inkluzívneho, rodovo vyváženého používania jazyka. Vychádza z poznatku feministických a rodových teórií, že jazyk ako systém a prax spolu s ich inštitucionálnym ukotvením predstavujú ukazovateľ i nástroj uplatňovania rodovej rovnosti v spoločnosti. O súvislostiach medzi rodom a jazykom, o rode v jazyku či o rodovom pohľade na jazykovú systematiku i pragmatiku prináša staršie príspevky, ako aj nové texty, ktoré vznikali v období od apríla 2014 do marca 2015 v rámci projektu Popularizácia rodovo symetrického jazyka v kontexte rodovej rovnosti a ľudských práv.

Výtvarníčka Lucia Mendelová sprevádza ASPEKTin – jar 2015 ilustráciami, ktoré vznikli ako komiksový komentár alebo netradičný čitateľský denník k románu Ireny Brežnej Na slepačích krídlach. V diele po nemecky píšucej švajčiarskej autorky slovenského pôvodu Ireny Brežnej zohrávajú jazyky nielen mimoriadne významnú formotvornú, ale priam dejotvornú rolu.

No a keďže používanie jazyka nie je len vecou odborného diskurzu, ale predovšetkým vecou jeho verejného používania, je kľúčovou súčasťou našej jazyčnatej ASPEKTin okienko konkrétnych jazykových skúseností. Pozývame všetkých ľudí, ktorí sa usilujú o inkluzívne používanie slovenčiny (resp. iných jazykov), k spolupráci pri napĺňaní tejto zbernice príkladmi dobrej i zlej jazykovej praxe. Svoje podnety posielajte na e-mailovú adresu aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk a do predmetu uveďte JAZYK. Ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky.

 

ASPEKTin – NEtlačený výber z textov – jar 2015
V rámci projektu Popularizácia rodovo symetrického jazyka v kontexte rodovej rovnosti a ľudských práv vydalo Záujmové združenie žien ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava, www.aspekt.sk, roku 2015 ako on-line publikáciu a súvisiace tlačové materiály.
Edičné spracovanie a redakcia on-line publikácie a tlačových materiálov: JAZYČNICA alias Baba Jazyčnatá (Jana Cviková – Jana Juráňová – Zuzana Maďarová – Alexandra Ostertágová)
Ilustrácie © Lucia Mendelová 2015
Design © Layout JS. 2015

Obal JAZYČNICE môžete bezplatne ziskať v knižnici ASPEKTU.

 

822

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu zodpovedá výlučne Záujmové združenie žien ASPEKT.

 

OBSAH NA KLIKANIE

 

SURFUJEME

_na webových stránkach Aspektu
JAZYČNICA vybrala texty, ktoré boli o téme rodu a jazyka publikované na stránkach internetovej ASPEKTin aj tlačeného časopisu Aspekt.

          O rodovo vyváženom jazyku
          Čo je to rodovo vyvážený jazyk? Prečo je dôležitý? Ako ho možno uplatňovať v praxi? JAZYČNICA vybrala články, ktoré sa zaoberajú otázkou rodovo vyváženého jazyka z teoretického aj praktického hľadiska.

          Jazyky feminizmov
          Feministická organizácia ASPEKT sa už od začiatku svojej existencie pokúša utvárať a formovať rodovo vyvážené vyjadrovanie aj jazyk feminizmov. Okrem Glosára rodovej terminológie si na webových stránkach ASPEKTU môžete prečítať aj to, ako o jazyku feminizmov premýšľali viaceré autorky.

          Rod v jazyku literárnej tvorby
          O písaní žien, o jazyku, ktorý (ne)umožňuje vyjadriť určitú skúsenosť či identitu. Ako možno používať jazyk (nielen) vo feministickej literárnej tvorbe a ako o jazyku uvažuje literárna veda či samotné spisovateľky?

          Každodenné politické kontexty jazyka
          Prostredníctvom jazyka formu(lu)jeme svoj svet a svoje miesto v ňom. Ako možno v kontexte rôznych spoločenských tém uvažovať o jazyku ako o mieste vyjednávania a sporov? Čí jazyk je v týchto sporoch (ne)vypočutý?

_na ďalších weboch
Čo sa píše o rodovo vyváženom jazyku na rôznych slovenských a českých webových stránkach? JAZYČNICA surfovala a vybrala pre vás niekoľko zaujímavých článkov.

 

ŠTUDUJEME

_ JAZYČNICA odporúča čítať
Preto pripravila zoznam zaujímavých kníh, ktoré sa venujú otázke rodovo vyváženého jazyka. Mnohé z nich nájdete v knižnici ASPEKTU.

_ JAZYČNICINA internetová knižnica
Čítajte odborné štúdie i celé knižné publikácie zaoberajúce sa problematikou rodu a jazyka, ktoré sú voľne dostupné na internete. V našej internetovej knižnici nájdete tipy na zaujímavé odborné publikácie v slovenskom, českom, nemeckom i anglickom jazyku spolu s krátkymi anotáciami a linkami odkazujúcimi na plné znenie textov.

          O (rodovo vyváženom) jazyku všeobecne
          Ako môžeme jazykom konať? Je jazyk len odrazom našich myšlienok alebo nástrojom utvárania spoločenskej reality? Čo je rodovo vyvážený jazyk a prečo je dôležitý?

          Rod a jazyk v médiách
          Ako sa podieľajú médiá na reprodukcii nielen rodovo (ne)vyváženého a (ne)korektného vyjadrovania? Akými jazykovými nástrojmi na utváranie určitej verzie reality a ovplyvňovanie verejnej mienky disponujú?

          Právne a politické aspekty rodovo vyváženého jazyka
          Právny jazyk možno považovať za významný spoločenský nástroj, ktorého prostredníctvom sa utvárajú spoločenské normy. Ako pristupuje právny jazyk k otázke rodovej korektnosti? A ako sa darí rôznym predstaviteľkám a predstaviteľom práva a politiky uplatňovať a dodržiavať zásady rodovo vyváženého jazyka?

 

HOVORÍME/PÍŠEME/TVORÍME

_ Príkladnica
Ako písať, hovoriť a tvoriť tak, aby sme z jazyka nikoho nevylučovali? Čítajte príkladnicu JAZYČNICE plnú zaujímavých prípadov rodovo (ne)vyváženého jazyka a posielajte nám svoje námety.