Čerešňové drevo a staré city

(pracovný názov)
Preklad: 
Jana Cviková

Román chorvátsko-nemeckej spisovateľky Marice Bodrožić Kirschholz und alte Gefühle (Luchterhand 2012) vyjde v roku 2020 v preklade Jany Cvikovej. Slovenskému publiku predstaví doteraz neznámu autorku, ktorá si však v kontexte nemecky písanej literatúry svojimi prózami, románmi, poéziou aj esejami zabezpečila široké uznanie a doposiaľ vydala jedenásť kníh. Preklad tohto románu tematicky aj formálne priblíži tvorbu nemecky píšucich autorov a autoriek nenemeckého pôvodu, inými slovami, autoriek s migrantským pôvodom v nemeckej literatúre.

Marica Bodrožić sa narodila v roku 1973 v Dalmácii, v roku 1983 sa jej rodina presťahovala do Nemecka, ako spisovateľka v slobodnom povolaní žije v Berlíne. Debutovala v roku 2002 zbierkou poviedok Tito ist tot (Tito je mŕtvy). Za svoje knihy dostala viaceré ceny a štipendiá, o. i. Literárnu cenu Európskej únie.

Hlavná hrdinka románu Čerešňové drevo a staré city Arjeta Filipo prišla v dôsledku občianskej vojny v bývalej Juhoslávii o svoju vlasť. Stratené spomienky sa snaží rekonštruovať pomocou starých fotografií – sleduje trhliny vo svojom vedomí, živote aj trhliny vo svete.