Monika Mitášová

Monika Mitášová vyštudovala architektúru na FA SVŠT v Bratislave (1993). Venuje sa teórii, interpretácii a kritike súčasnej architektúry. Prednášala na školách architektúry v Bratislave, Liberci a Prahe. V rámci Fulbrigtovho štipendia na UCLA v Los Angeles (1995/96) a výskumného grantu na Columbia University v New Yorku (2009/10) sa venovala problematike dekonštrukcie v architektúre a otázkam kritickej a projektívnej teórie architektúry. Z tohto výskumu vyšli antológie Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a projektivní teorie architektury (Praha 2011), Oxymorón a pleonasmus II. Rozhovory o kritické a projektivní teorii architektury (Praha 2012) a Oxymoron and Pleonasm. Conversations on American Critical and Projective Theory of Architecture (Barcelona – New York – Praha 2014). Spolu s Jiřím Ševčíkom vydala antológiu Česká a slovenská architektura 1971 – 2011 (Praha 2012). V tomto roku vyšli knihy Vladimír Dedeček. Stávanie sa architektom a Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela na ktorých editorsky aj autorsky polupracovala. V súčasnosti pripravuje ich anglické vydanie.