Diela čerstvej nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Olgy Tokarczuk v knižnici ASPEKTU

Nobelovu cenu za literatúru za rok 2018 získala výnimočná poľská spisovateľka, feministka a ekoaktivistka Olga Tokarczuk. Viaceré jej diela nájdete v knižnici ASPEKTU, ktorú môžete navštíviť každý štvrtok od 16.30 do 19.00 na Mýtnej 38 v Bratislave.

Okrem aspektovského knižného prekladu Dom vo dne, dom v noci a ukážky z diela E. E. v časopise Aspekt 1/2003-2004 si môžete požičať:

TOKARCZUK, Olga: E. E. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1995.

TOKARCZUK, Olga: Hra na mnohých bubienkoch. Bratislava: Drewo a srd 2003.

TOKARCZUK, Olga: Podróz ludzi księgi. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. 1996.

TOKARCZUK, Olga: Prawiek i inne czasy. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. 1997.

TOKARCZUK, Olga: Pravěk a jiné časy. Brno: Host 1999.

 

Prečítajte si online úryvok z románu Dom vo dne, dom v noci (ASPEKT 2002) v preklade Karola Chmela:

***

Stará žena je starenka alebo starena, akoby v starnutí žien nebola nijaká dôstojnosť, nijaký pátos, akoby stará žena nemohla byť múdra. Nanajvýš ju možno označiť za „vedmu“ a podčiarknuť, že toto slovo pochádza od slovesa „vedieť“. Ale aj tak to bude obraz zlomyseľnej stareny s ovisnutými prsami a lonom neschopným rodiť, bytosti pomätenej z nevraživosti voči svetu, i keď iste aj mocnej. Starý muž môže byť múdry a dôstojný starec, mudrc. Ak chce človek čosi podobné povedať o žene, musí sa vykrúcať, musí robiť obchádzky, opisovať – stará, múdra žena. A potom to znie tak vznešene, že je to až podozrivé. Ale najväčšmi ma znepokojuje slovo „synovizeň“, lebo čosi také ako „dcérovizeň“ neexistuje. Boh má len syna.

***

Celý úryvok nájdete TU.