Dúhová knižnica ASPEKTU

V knižnici ASPEKTU nájdete vždy v utorok a stredu popoludní aj publikácie z Knižnej edície ASPEKT, ktoré sa venujú LGBT témam. Prečítajte si odbornú publikáciu Lesby – by – by. Aspekty politiky identít, monotematické číslo časopisu Aspekt – Lesbická existencia alebo slovenský preklad knihy pre lesbickú a gejskú mládež Láska je láska.

Okrem toho môžete siahnuť aj po ďalších tituloch.

Amnesty International: Breaking the silence : Human rights violations based on sexual orientation. 1. vyd. London : Amnesty International, 1997.
Fessel, Karen-Susan - Schock, Axel: Out! : 600 berühmte Lesben, Schwule und Bisexuelle. 3. vyd. Berlin, Querverlag, 2000.
Baršová, Andrea: Gay a lesbická problematika. In ABC feminismu. 1. vyd. Brno : NESEHNUTÍ, 2004.
Fábry, Hana: Triangel : Homosexualita - spoločnosť - politika. 1. vyd. Bratislava : Museion, 2007.
Herdt, Gilbert: Third Sex, Third Gender : Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History. 1. vyd. New York : Zone Books, 1994.
Hogan, Steve - Hudson, Lee: Completely Queer : The gay nad lesbian encyclopedia. 1. vyd. New York : Henry Holt & Co., 1998.
Jójárt, Paula: Raising the Rainbow over Slovakia : Lesbian Women, Community & Activism in Slovakia - A Historical Perspective. 1. vyd. Budapest : Central European University, Department of Gender Studies, 2003.
Ondrisová, Sylvia (ed.): Neviditeľná menšina : Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii. 1. vyd. Bratislava : Nadácia Občan a demokracia, 2002.
Procházka, Ivo: Coming Out : Průvodce obdobím nejistoty, kdy kluci a holky hledají sami sebe. 1. vyd. Brno : STUD Brno, 2002.
Winterson, Jeanette: Na světě nejsou jen pomeranče. Prekl. Urbanová, Lenka. 1. vyd. Praha : Argo, 1998.

Tešíme sa vás vždy v utorok a stredu popoludní od 15.00 do 19.00.