Knihy Kateřiny Liškovej v knižnici ASPEKTU

Sociologička Kateřina Lišková bude v pondelok 22. septembra o 17.00 hovoriť o premenách československej sexuológie v období od 50. do 80. rokov 20. storočia. Okrem feministickej reflexie sexuológie sa autorka vo svojej tvorbe venovala aj téme ľudských práv žien, feministickej kritike pornografie, problematike znásilnenia či možnostiam rovných príležitostí pre ženy a mužov vo vzdelávaní i v zamestnaní.

 

Čítajte v knižnici ASPEKTU napríklad tieto tituly:

Jarkovská, Lucie – Lišková, Kateřina: Genderové aspekty českého školství. In Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Roč. 44, č. 4, 2008.

Lišková, Kateřina: Hodné holky se dívají jinam. Feminismus a pornografie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON 2009.

Lišková, Kateřina: Manželství a směna žen. Struktury příbuzenství z hlediska sociální antropologie. In Cviková, Jana – Juráňová, Jana – Kobová, Ľubica (ed.): Žena nie je tovar. Komodifikácia žien v našej kultúre. Bratislava: ASPEKT 2005.

Lišková, Kateřina: Znásilnění. Feministická koncepce násilí na ženách. Brno: Katedra sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně 2001.

Lišková, Kateřina: Znásilnění jako téma druhé vlny feminismu. In Barša, Pavel (ed.): Politika rodu a sexuální identity. Brno: Masarykova univerzita 2002.

Lišková, Kateřina: Znásilnění jako důsledek rodových nerovností. In Tesařová, Jana – Lišková, Kateřina (zost.): Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. Brno: Nesehnutí 2002.

Lišková, Kateřina: Zrcadlo, zrcadlo, řekni. Imperativ mýtu krásy. In Cviková, Jana – Juráňová, Jana (ed.): Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky. Bratislava: ASPEKT – Občan a demokracia 2003.

Lišková, Kateřina – Navrátilová, Jolana (zost.): Rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000 - 2001. Zpráva z výskumu. Brno: Gender Centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 2002.