Margaret Mead o pohlaví, temperamente a kultúre

Nová kniha v knižnici ASPEKTU Pohlaví a temperament u tří primitivních společností  je výsledkom terénneho výskumu významnej antropologičky 20. storočia Margaret Mead. Už v tridsiatych rokoch minulého storočia sa Mead odvážne pýtala, „jak tvárná je lidská přirozenost“ (z predhovoru Helen Fisher k Perennial Edition) a ešte odváženejšie odpovedala, „že mnohé, ne-li všechny charakterové rysy, které jsme nazývali mužskými nebo ženskými, jsou s pohlavím spojeny tak slabě jako odívaní a způsoby, nebo typy účesů, jež společnost v daném období připisuje tomu kterému pohlaví“ (s. 289).

Knižničný výtlačok venovalo ASPEKTU Sociologické nakladatelství (SLON). Čítať si z neho môžete každý utorok a štvrtok v knižnici ASPEKTU.

 

Na ľudskú prirodzenosť a sociálnu konštruovanosť sa pýtajú aj ďalšie štúdie a publikácie, napríklad:

 

Aspekt 1/2001 – Nerodíme sa ako ženy, stávame sa nimi

Barša, Pavel (ed.): Politika rodu a sexuálni identity. Brno: Masarykova Univerzita, 2002

Cviková, Jana: Rodovo citlivá výchova. In Mimovládne iniciatívy vo vzdelávaní. 1. vyd. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti, 2010.

De Beauvoir, Simone: Druhé pohlavie : 1. zväzok. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1967.

De Beauvoir, Simone: Druhé pohlavie : 2. zväzok. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1968.

Cviková, Jana – Juráňová, Jana (ed.): Ružový a modrý svet : rodové stereotypy a ich dôsledky. 2. vyd. Bratislava: ASPEKT, 2005.

Jackson, Stevi – Scott, Sue (eds.) : Gender : A sociological Reader. 1. vyd. London: Routledge, 2002.

 

...a mnohé ďalšie nájdete prostredníctvom nášho on-line katalógu a prečítate v aspektovskej knižnici.