V knižnici ASPEKTU sa stretneme znova v januári

Tešíme sa na vás po sviatkoch vo štvrtok 11. januára 2024 v nezmenených otváracích hodinách od 16.30 do 19.30.