Tiráž ASPEKTin

ASPEKTin
feministický webzin

ISSN 1336-8982


Vydáva Záujmové združenie žien ASPEKT
Mýtna 38
811 07 Bratislava

Tel./Fax: 02 5249 1639
0918 479 677
aspekt (zavinac) aspekt (bodka) sk
madarova (zavinac) aspekt (bodka) sk


Feministický webzin pokračuje v tradícii papierového časopisu Aspekt - publikuje drámy, prózy, rozhorčené komentáre, zaujímavé novinky. Upozorňuje na dobré knihy, dobré umelkyne aj zlé reklamy. Teší sa novým i stálym prispievateľkám, prispievateľom, čitateľkám a čitateľom.

Redakčná spolupráca: Jana Cviková, Jana Juráňová, Zuzana Maďarová a ďalšie Aspekťáčky.

Webzin do júna 2008 vychádzal vďaka grantovej podpore Slovensko-českého ženského fondu (január 2005 - jún 2008), Nadácie Heinricha Bölla (január - december 2006) a dobrovoľnej práci Aspekťáčok a Aspekťákov. V súčasnosti existuje webzin ASPEKTin vďaka podpore MamaCash, Global Fund for Women, Slovensko-českému ženskému fondu a dobrovoľnej redakčnej a autorskej práci.

Niektoré práva vyhradené.