Tiráž ASPEKTin

ASPEKTin
feministický webzin

ISSN 1336-8982


Vydáva feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT
Mýtna 38
811 07 Bratislava

Tel. 0918 479 677
aspekt (zavinac) aspekt (bodka) sk
zmadarova (zavinac) gmail (bodka) sk


Feministický webzin pokračuje v tradícii papierového časopisu Aspekt - pozýva na podujatia, upozorňuje na zaujímavé knihy a články, publikuje rozhorčené komentáre, analýzy aj prózy. Teší sa novým i stálym prispievateľkám, prispievateľom, čitateľkám a čitateľom.

 

Zodpovedná redaktorka: Zuzana Maďarová
Redakčná rada: Jana Cviková, Jana Juráňová, Ľubica Kobová, Lucia Mendelová, Alexandra Ostertágová, Zuzana Maďarová


V roku 2023 webzin ASPEKTin podporuje Fond na podporu umenia. 

Niektoré práva vyhradené.