Knižná edícia - novinky

Ešte

Silvia Lispuchová

Súbor trinástich poviedok Silvie Lispuchovej, redaktorky Nového času, je výrazným prozaickým debutom. Jej poviedky sú plné svojráznej atmosféry i groteskných situácií, odrážajúcich realitu malých ľudí s veľkými nešťastiami. Autorka píše s humorom i skepsou o ženskej i mužskej sexualite, o naplnených i nenaplnených očakávaniach a o rôznych podobách partnerských vzťahov.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Sexuálna zmluva

6,21 €
Carole Pateman

Austrálska filozofka a politologička skúma podstatu sociálnej zmluvy, ako aj príčiny toho, prečo sa v modernej občianskej spoločnosti všetci muži považujú za dosť dobrých na to, aby mohli byť pánmi žien.

 

Price in ASPEKT: 
6.21 €

Konať proti násiliu na deťoch

Elfriede Fröschl and Sylvia Löw

Publikácia poskytuje zrozumiteľný a prehľadný súhrn základných informácií o tom, čo je násilie na deťoch, ako sa prejavuje, kto ho pácha, aké sú inštitucionálne aj laické možnosti na účinné kroky proti tomuto násiliu, čo môže urobiť polícia, zdravotníctvo a ďalšie inštitúcie.

Knihu si môžete požičať v knižnici ASPEKTU.

Pusinky nie sú na rozkaz

Marion Mebes and Lydia Sandrock

Obrázková knižka pre deti má veľké poslanie - je jedinečným príspevkom k prevencii sexuálneho zneužívania detí.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Dotyky nie sú na rozkaz

Marion Mebes and Lydia Sandrock

Každý človek má právo sám rozhodnúť o tom, kedy, ako a kto sa ho dotkne. Aj deti majú právo na vlastné telo a jeho hranice.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Strašidelník

Protistrašidelná knižka pre (ne)bojácne deti
Daniel Hevier

Strach priťahuje, fascinuje, ohromuje, ale aj ochromuje, a preto táto kniha poskytuje deťom príležitosť, aby o svojom strachu porozmýšľali a prizreli sa mu.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

 

Kalendárka 2001

Stará blašková

"Je ťažké byť feministkou, keď ste žena" , ale mená ako Stará blašková a Bella Starrá sú zárukou kvality, ktorej máloktorá žena odolá.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

 

Pretože to je na láske to strašné

Nicole Müller

Vynikajúca švajčiarska autorka prináša do nášho kontextu málo frekventovanú tému – lesbický ľúbostný príbeh.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Proti sexuálnemu zneužívaniu dievčat a chlapcov

Príručka pre matky a otcov
Gisela Braun and Dorothee Wolters

Príručka, ktorá vychádza z dlhoročných skúseností s touto problematikou v Nemecku, obsahuje základné informácie o sexuálnom zneužívaní a jeho prevencii. Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Nevesta zbojníčka

Margaret Atwood
Príbeh zlodejky partnerov iných žien sa preplieta s príbehmi troch priateliek, ktoré majú spoločnú nielen minulosť, ale aj nevybavené účty so zlodejkou mužov. Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.
 
Syndicate content