Knižná edícia - novinky

ASPEKT 1/2002 - Telo sa stalo slovom

2,50 €

Tvár tohto čísla Aspektu sa sformovala z napätia medzi telom a slovom.

 

Price in ASPEKT: 
2.50 €

ASPEKT 2/2001 - D(r)ámy

2,50 €

Dámy a drámy: od prvej dramatičky, cez rodovo rozkolísaného Shakespeara až po súčasné slovenské autorky.

 

Price in ASPEKT: 
2.50 €

ASPEKT 2/2000 - 1/2001 - Patriarchát

2,50 €

Deľba práce na domácu, neplatenú prácu a na prácu mimo domu, teda prácu platenú, pornografia, vzťah nadradenosti a podriadenosti, rovnosť šancí

Price in ASPEKT: 
2.50 €

ASPEKT 1/2000 - Nerodíme sa ako ženy, stávame sa nimi

Číslo Aspektu venované socializácii dievčat a chlapcov je ilustrované kolážou zo šlabikárov a iných učebníc, v ktorých sa odrážajú rodové stereotypy.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

 

ASPEKT 2/1999 - Osobné je politické

2,50 €

Glorifikácia privátnej sféry žien a reálne spoločenské zhodnocovanie verejnej sféry politiky a podnikania, ktorá patrí mužom. Mali by, môžu a budú muži podporovať feminizmus? V čísle nájdete aj rozhovor s kandidátkou na prezidentku, s Magdou Vášáryovou.

 

Price in ASPEKT: 
2.50 €

Aspekt 3/1998 - Násilie I.

Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch i na verejnosti je na Slovensku tabuizovanou témou. Aspekt túto tému otvára prekladovými i pôvodnými materiálmi. Judith Lewis Herman sa venuje téme násilia na ženách v kontexte spoločensko-politickom, Ann Jones v kontexte súkromia. Aspekt prináša aj rozsiahly rozhovor so slovenskou expertkou na tému násilia s Evou Sopkovou.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

ASPEKT 2/1998 - Priestory žien

2,50 €

V čísle je predstavená feministická architektúra a jej reflexia, politické a súkromné priestory žien.

 

Price in ASPEKT: 
2.50 €

Mužov nemožno znásilniť

1,00 €
Märta Tikkanen

Príbeh ženy v strednom veku, ktorá sa stala obeťou znásilnenia a pokúša sa zistiť, či možno znásilnenie odplatiť znásilnením.

 

Price in ASPEKT: 
1.00 €

Veľké a malé NIE

1,00 €
Gisela Braun and Dorothee Wolters

Učíme deti poslušnosti, ale sú situácie, keď v záujme vlastnej bezpečnosti musia povedať NIE. Aby deti vedeli takéto situácie rozpoznať, autorky ich pre ne nakreslili a opísali.

 

Price in ASPEKT: 
1.00 €

Kalendárka 1998

Krátke texty sú zábavným aj trpkým, ale vždy zamysleniahodným čítaním aj teraz, keď už kalendárna časť nie je aktuálna.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Syndicate content