Divadlo NoMantinels pripravilo hru o rodičoch a ich LGBTI deťoch

Divadlo NoMantinels pozýva na divadelnú hru o neheterosexuálnych ľuďoch a ich rodičoch s názvom Naruby.


KEDY: 25. a 26. novembra 2012
KDE: Medzinárodné divadlo Meteorit, Čulenova 3, Bratislava

Prostredníctvom divadelnej hry, výstavy fotografií a workshopu chcú tvorcovia a tvorkyne otvoriť diskusiu o tom, ako rodičia pristupujú k neheterosexuálnym deťom a ako prežívajú ich coming-out. „Je to veľmi dôležitý životný proces, ktorému sa však venuje málo pozornosti. Vzťah rodiča a dieťaťa je pritom pre vývoj každého človeka kľúčový. Chceme priblížiť verejnosti, čo sa deje v rodine, keď napríklad syn oznámi, že ho priťahujú muži. Ako to môže spracovať samotný rodič? Prečo to často vníma ako niečo zahanbujúce pre celú rodinu?“ priblížil cieľ projektu jeden z autorov Róbert Pakan.

274

Inscenácia prináša príbeh mladíka, ktorý má dlhodobý vzťah s iným mužom, pred rodičmi však o svojej sexuálnej a citovej orientácii radšej mlčí. Jedného dňa sa rozhodne pozvať ich na návštevu do kúpeľov, kde dúfa, že po tradičných procedúrach budú schopní pochopiť pravdu. „Je to predstavenie, ktoré učí rodičov a príbuzných akceptovať svoje LGBTI deti. Až 30% neheterosexuálnych ľudí nepovie rodičom o svojej orientácii a ďalších 30% má problémy s rodičmi, ak sa im zdôverí, v extrémnych prípadoch sú z ich strany fyzicky napadnutí alebo vyhodení z domu,“ komentoval hru režisér Andrej Kuruc.

Súčasťou projektu Naruby bude aj výstava fotografií s názvom Byť hrdým rodičom.  Momentálne sa tvorcovia snažia osloviť ľudí z teplej komunity, ktorí by boli ochotní nechať sa nafotiť spolu s rodičmi. Zámerom je vyzdvihnúť fakt, že existujú rodiny, kde rodičia prijímajú odlišnosť svojich detí a otvorene ich podporujú. Autorom fotografií je známy slovenský fotograf Martin Levinne.

Do programu zaradili organizátori a organizátorky aj workshop pre LGBTI ľudí a ich rodičov a blízkych. Témou je práve coming-out a viesť ho budú psychológ a psychologička. Workshop bude 1. decembra 2012 v bratislavskom Q-centre v budove YMCA. „Chceme týmto projektom prispieť k tomu, aby teplí ľudia nemuseli žiť v klamstve a pretvárke, ale aby mohli viesť plnohodnotný život v kruhu svojich najbližších,“ doplnil spoluautor projektu Róbert Pakan. Ďalšie informácie možno nájsť aj na www.nomantinels.sk.

Z tlačovej správy divadla NoMantinels.

Ako citovať tento článok:

red. Divadlo NoMantinels pripravilo hru o rodičoch a ich LGBTI deťoch In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/11/2012. Získané 19/06/2024 - 19:59. Dostupné na http://aspekt.sk/node/1101