Výzva mužom

Ako súvisí hegemónna maskulinita s násilím páchaným na ženách? Čo sa od mužov očakáva a čo sa stane, ak tieto očakávania nenaplnia? Čo s tým môžeme urobiť? O vlastnej skúsenosti, ako aj o skúsenosti iných mužov hovorí spoluzakladateľ americkej organizácie A Call to Men: The National Association of Men and Women Committed to Ending Violence Against Women Tony Porter.

 

Ako citovať tento článok:

red. Výzva mužom In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 14/02/2013. Získané 31/05/2020 - 07:18. Dostupné na http://aspekt.sk/node/1779