Pravda o Hane Gregorovej?

Kúsky o feminizmoch a feministkách sa pomaly dostávajú aj do celoštátnych denníkov - napríklad článok o Hane Gregorovej. No a keďže dobre vieme, že „správna feministka" na rozdiel od všetkých „normálnych žien" nemôže byť v manželstve šťastná, článok vyšiel v Pravde pod jednoznačným názvom: Prvá slovenská feministka sa trápila v manželstve. Pre istotu na záver prikladáme aj pár relevantných odkazov :)

Článok Vladimíra Jancuru sa začína myšlienkami Hany Gregorovej, ktorá si proti dobovej konvencii nástojčivo vydobýjala právo na vzdelanie, tvorbu, rovnocenné partnerstvo i verejné účinkovanie: „Je nemravné premrhať mladosť nekonečným háčkovaním čipiek do výbavy a poníženým čakaním ženícha. Nastal čas, aby aj na Slovensku prestala bojazlivá poslušnosť žien voči mužom - pánom."

Celý článok čítajte na: www.pravda.sk

Ako citovať tento článok:

red. Pravda o Hane Gregorovej? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/07/2011. Získané 18/07/2024 - 07:34. Dostupné na http://aspekt.sk/node/196